Εργαλεία για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Τι έγινε στην αγορά

της Ελενας Ερμείδου

Στροφή 180 μοιρών έχουν κάνει ασφαλιστικές και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στο τρόπο που δουλεύουν και οργανώνουν τα γραφεία τους. Ένας κλάδος που από την αρχή υποστήριξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά δεν υλοποίησε με γοργούς ρυθμούς πριν μπει βίαια η πανδημία στην ζωή του.

Η πανδημία λοιπόν και όχι η επανάσταση της τεχνολογίας ήταν αυτή που μετασχημάτισε τον κλάδο τουλάχιστον 5 χρόνια πριν από όσα σχεδιάζονταν. Ο κύριος παράγοντας που απέτρεψε την μετεξέλιξη του πριν την πανδημία ήταν ο φόβος προς το άγνωστο που μπορεί να κάνει τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να χάσουν τους πελάτες τους, ο κύριος παράγοντας που επιτάχυνε τον μετασχηματισμό του κλάδου σε ψηφιακό, πάλι ο φόβος να μην χάσουν τους πελάτες τους.

Φαίνεται ότι τα πολλά βήματα που έγιναν με ταχύτατους ρυθμούς  προς την ψηφιακή οικονομία στον κλάδο των ασφαλειών αποζημιώνουν τόσο τους πελάτες όσο και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αλλά και τις ασφαλιστικές.  Ο ψηφιακός μετασχηματισμός κατέστη απόλυτη ανάγκη και ήταν συνυφασμένος με τις ανάγκες των καταναλωτών και των δικτύων ελευθέρων και tight. Αποτέλεσε με άλλα λόγια στρατηγικό σχέδιο για την επιβίωση τους. Σημαντικό ρόλο δε, έπαιξε ο ανταγωνισμός που στόχο είχε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, την διατήρηση του πελάτη και την αύξηση των μεριδίων τους.

Σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν στελέχη της αγοράς στο IW.gr o κλάδος έχει υιοθετήσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου αλλά και προβλέψεις που έχουν να κάνουν με την ζωή για την ανάληψη κινδύνων και τον καθορισμό των τιμολογίων. Τα ρομποτάκια που έχουν πάρει θέσεις τηλεφωνητών βασίζονται στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και προσαρμόζουν τις απαντήσεις τους στις προσωπικές ανάγκες του κάθε πελάτη, παράλληλα μειώνουν τον όγκο δουλειάς του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, αλλά και το κόστος λειτουργίας ενός γραφείου.

Πάνω στην τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται και οι διαδικασίες αποζημιώσεων μετά από την αυτόματη συλλογή των δεδομένων, απλοποιώντας τις διαδικασίες.

Οι ασφαλιστικές, τονίζουν  ενσωμάτωσαν τεχνικές για να στηρίζουν εξ’ αποστάσεως όλο το φάσμα των εργασιών τους, όπως είναι η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, ανέπαφες συναλλαγές, ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκπαίδευσης, ηλεκτρονικές πληρωμές, ηλεκτρονικές εφαρμογές για την βελτίωση συνθηκών οδήγησης, ηλεκτρονικές αιτήσεις για ασφαλιστήρια συμβόλαια, παροχή οδικής βοήθειας με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού αλλά και σύναψαν σημαντικές συμφωνίες για την καταπολέμηση της απάτης κυρίως στον κλάδο αυτοκινήτου.

Εξελίξεις οι ίδιοι τονίζουν σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου θα υπάρξουν και άλλες και καθώς η πανδημία θα αποχωρεί.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*