ΙΑΝΟΣ: Ενίσχυση 3,2 εκατ. ευρώ σε ΤΟΕΒ

Το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρούν στην χρηματοδότηση Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) της Κεντρικής Ελλάδας με το ποσό των 3,2 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω χρηματοδότηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προώθησης μέτρων αποκατάστασης και στήριξης των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία του «Ιανού» και ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος υπέστη σημαντικές ζημιές.

Στόχος είναι η αποκατάσταση των υποδομών και των δικτύων τους, ώστε να μη διαταραχθεί ο παραγωγικός προγραμματισμός και ο προσανατολισμός των αγροτών στις πληγείσες περιοχές.

Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας που είχε αναπτυχθεί την προηγούμενη περίοδο μεταξύ του τότε υφυπουργού κ. Κώστα Σκρέκα, του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, και του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κωνσταντίνου Μπαγινέτα με τις Περιφέρειες και τους ΤΟΕΒ των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία «Ιανός».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*