Γρήγορες λύσεις για πραγματογνώμονες και ασφαλιστές

48,5% συμμετέχει η ασφάλιση αυτοκινήτου στην παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και κατά 24,5% στην συνολική παραγωγή κατά Ζημιών και Ζωής, βάσει των στοιχείων έτους 2019 της ΕΑΕΕ. Η συνολική παραγωγή το 2019 διαμορφώθηκε στο 1,09 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένη 2% σε σχέση με το 2018. Το αποτέλεσμα προκύπτει από το άθροισμα των κλάδων Χερσαίων οχημάτων και Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων.  Σημειώνεται πως την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή 2,24 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένη κατά 3,2% έναντι του 2018.

της Ελενας Ερμείδου

Ο καθορισμός ποσοστού 48,5% του κλάδου αυτοκινήτου στην συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, τον καθιστά έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Μέρος των εισπραχθέντων ασφαλίστρων καταβάλλονται σε αποζημιώσεις ενώ ένα μέρος καθορίζεται για τα τεχνικά αποθέματα. Οι συχνότητα των ζημιών και ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων αυξάνεται, σύμφωνα με τα στοιχεία αυξάνεται από 9,26% και 6,56% σε 9,90% και 6,86% αντίστοιχα για τα έτη 2018 – 2019, καθώς και ο δείκτης ζημιών από 46,33% σε 50,56%. Ο εν εξελίξει δείκτης σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες επίσης αυξάνεται από 63,36% σε 65,62% από το 2018 στο 2019. Μικρή υποχώρηση εμφανίζει το μέσο κόστος ζημιών από 1.186 στα 1.150 ευρώ καθώς και το μέσο κόστος αστικής ευθύνης οχημάτων από 1.400 στα 1.349 ευρώ.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι πολλά και μικρής έντασης, ενώ κάποια είναι σοβαρά και θανατηφόρα, σύμφωνα με τα στατιστικά της Αστυνομίας. Δεν αποτελεί μέλημα μόνο των ασφαλιστικών η αντιμετώπιση, η αξιολόγηση και ο μετριασμός τους μόνο για τις ασφαλιστικές αλλά και για όλους τους φορείς που σχετίζονται με τον τομέα αυτό, καθώς τους εμπειρογνώμονες και διαχειριστές ζημιών από τροχαία ατυχήματα.

Στην Ελλάδα κατά μέσω όρο γίνονται 10.000 ατυχήματα ετησίως εκ των οποίων κάποια είναι σοβαρά με θανάτους και  τα περισσότερα είναι μικρά με μικρές υλικές ζημιές, αυτό το γεγονός επιβαρύνει σημαντικά την χώρα αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων αναφέρει στο IW.gr o Ιάσονας Ζαφειριάδης, Μηχανολόγος Μηχανικός NTUA συν-Ιδρυτής της DeepRay, προσθέτοντας πως οι εταιρείες ασφάλισης αυτοκινήτων ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία για τον χειρισμό των μικρών ατυχημάτων. Ένα από τα πιο θεμελιώδη μέρη αυτών των διαδικασιών αποτελεί η επιθεώρηση ατυχημάτων μια διαδικασία χρονοβόρα και δαπανηρή λόγω της απαίτησης των ειδικών.

Αντίθετα, σύμφωνα με μελέτες που έχει εκπονήσει η DeepRay, με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και πιο συγκεκριμένα Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning), αυτές οι διαδικασίες μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές, ακριβείς και άμεσες.  Η βασική διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

 • Το τηλεφωνικό κέντρο ενημερώνεται για το ατύχημα.
 • Ο επιθεωρητής ελέγχει το όχημα.
 • Ο ασφαλισμένος παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα.
 • Ακολουθεί η διαδικασία επικύρωσης.
 • Καταλαμβάνεται το ποσό κάλυψης της ζημιάς.

Η παραπάνω διαδικασία, κατά τις μελέτες, καθώς απαιτεί επιθεωρητές λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας των, έχει ως αποτέλεσμα  υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερους χρόνους αναμονής.  Εφαρμόζοντας μοντέλα Μηχανικής Μάθησης για την πρόβλεψη της ζημίας που προκλήθηκε, η συμμετοχή των επιθεωρητών δεν είναι υποχρεωτική. Η εισαγωγή μοντέλων Μηχανικής Μάθησης τροποποιεί τις βασικές διαδικασίες, ως εξής: Το μοντέλο πραγματοποιεί εκτίμηση της ζημιάς.  Ο ασφαλισμένος παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα. Ακολουθεί η διαδικασία επικύρωσης. Καταλαμβάνεται το ποσό κάλυψης της ζημιάς.

H διαδικασία που ακολουθείται με την χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης  εξηγεί ο Ιάσονας Ζαφειριάδης έχει ως εξής:

 • Χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα, ένα μοντέλο έχει εκπαιδευτεί για την πρόβλεψη του κόστους της ζημιάς.
 • Χρησιμοποιώντας εικόνες από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, ένα μοντέλο έχει εκπαιδευτεί για να εκτιμήσει τη σοβαρότητα της ζημιάς.
 • Συνδυάζοντας τα δύο μοντέλα έχουμε μια ακριβή εκτίμηση ζημιών.
 • Δημιουργείται ξεχωριστό μοντέλο για την ταξινόμηση εάν μια περίπτωση είναι ολική απώλεια ή όχι.
 • Εκπαιδεύοντας εκ νέου τα δύο μοντέλα, έχουμε πιο ακριβή αποτελέσματα.
  Η αξιολόγηση κόστους σε πραγματικό χρόνο γίνεται εφικτή είτε μέσω μιας εφαρμογής είτε μέσω μιας κλήσης στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο ασφαλισμένος ανεβάζοντας 2-3 εικόνες και απαντώντας σε 2-3 ερωτήσεις διαθέτει ακριβή εκτίμηση κόστους. Δεν χρειάζεται αναμονές να έρθει ένας ειδικός στον τόπο του ατυχήματος. Αυτό οδηγεί σε πιο ικανοποιημένους πελάτες με μια πολύ πιο βελτιστοποιημένη διαδικασία διαχείρισης  για την ασφαλιστική εταιρεία.

Τα οφέλη σύμφωνα με την DeepRay από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτή την διαδικασία αποτύπωσης και εκτίμησης της ζημιάς σε μικροατυχήματα είναι πολλαπλά. Κάποια από αυτά είναι: Η εξοικονόμηση του χρόνου. Οι αυτόματες διαδικασίες επικύρωσης των απαραίτητων εγγράφων και η μείωση του φόρτου γραφειοκρατικής εργασίας των εμπειρογνωμόνων  από την αυτόματη διαδικασία εκτίμησης κόστους ζημίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*