Στο +2% η παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου Αυτοκινήτου το 2019 – Βασικά μεγέθη

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΑΕΕ την Στατιστική Επετηρίδα Ασφάλισης Αυτοκινήτων για το 2019.

Σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2019 ήταν 1,09 δισ. € αυξημένη κατά 2% σε σχέση με το 2018. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή 2,24 δισ. €, αυξημένη κατά 3,2% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Στην Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 31 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2019.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2018 και 2019 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής 1:

Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών της ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους), φαίνονται στα επόμενα δύο γραφήματα. 

Τέλος, οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων είχαν ως εξής.

Βασικά Μεγέθη καί Δείκτες Κλάδου Αυτοκινήτου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*