Αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά με καθετοποίηση

Μεγάλες αλλαγές επίκεινται στις δομές των επιχειρηματικών μοντέλων των ασφαλιστικών.  Τα νέα δεδομένα απαιτούν εξειδίκευση, ενώ το ‘πυρ’ θα δοθεί με την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου της Εθνικής Ασφαλιστικής στον νέο μέτοχο.

της Ελενας Ερμείδου

Κύκλοι από το agency της αγοράς πολύ κοντά στο IW.gr αναφέρουν ότι η αγορά αλλάζει με τις νέες τάσεις να επιβάλλουν άκρως την εξειδίκευση. «Το μοντέλο ένα νούμερα για όλα τα μεγέθη και ότι μία ασφαλιστική για όλες τις προσωπικές, εμπορικές και βιομηχανικές ανάγκες, δεν περπατάει πλέον» τονίζουν. Και προσθέτουν ότι «απαιτείται εξειδίκευση», εισάγοντας στην συζήτηση τον όρο «καθετοποίηση». Το έναυσμα εκτιμούν ότι θα δοθεί με την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Στην περίπτωση, υπογραμμίζουν που θα είναι το CVC Fund «τότε μπορεί να φτάσουμε να δούμε το CVC να είναι αυτό που θα καθορίζει ακόμα και τις ιατρικές αμοιβές».

Κατά τους ίδιους κύκλους δεν αποκλείεται γραφεία agency να αλλάξουν το νομικό καθεστώς λειτουργίας τους και να γίνουν θυγατρικές ασφαλιστικών. Μιλούν για εξειδίκευση στην οδική βοήθεια, στο ταξίδι, στις ευθύνες. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για μεγάλες αλλαγές στις αμοιβές της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, παραθέτοντας παραδείγματα από το εξωτερικό όπου οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές λειτουργώντας ως σύμβουλοι σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις αμείβονται μία φορά τον χρόνο, κάθε χρόνο  για την μελέτη αναγκών που πραγματοποιούν για κάθε έναν από τους πελάτες τους.

Η καθετοποίηση θα δημιουργήσει ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα ωστόσο θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ‘διόρθωση στην αγορά’. Δηλαδή να υπάρξει πολιτική για φορολογικά κίνητρα ακόμα και να αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης ορισμένων προϊόντων, όπως αυτών της υγείας , της πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια νοσοκομειακής περίθαλψης.

Και ενώ το agency  φέρεται να αυξάνει τα μερίδια του  στην υγεία, στην ζωή, στις επιχειρηματικές ασφαλίσει, φέρεται να τα μειώνει στο αυτοκίνητο. Φέρνοντας ως παράδειγμα τις κινήσεις που έχει κάνει η anytime «η οποία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει μεγάλο ποσοστό» τονίζουν  ότι διαρκώς αυξάνει το μερίδιο των κατευθείαν πωλήσεων στο αυτοκίνητο.  Υποστηρίζουν δε, πως αν η anytime θελήσει μπορεί να κατεβάσει το ασφάλιστρο και να αυξήσει ακόμα περισσότερα τα μερίδια της, «μαζεύοντας αυτοκίνητο», δίνοντας μιά προμήθεια για την διαχείιριση. Εν κατακλείδι το κανάλι διανομής  για το αυτοκίνητο που δείχνει να έχει την τάση να αυξήσει τα μερίδια του είναι οι κατευθείαν πωλήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*