Στο 41% των περιουσιακών στοιχείων τα χαρτιά χρέους των ασφαλιστικών

της Ελενας Ερμείδου

Στα 8,825 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρώπη το τρίτο τρίμηνο του 2020, αυξημένα κατά 108 δισεκατομμύρια σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Τα συνολικά τεχνικά αποθεματικά αυξήθηκαν στα 6,719 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 72 δισεκατομμύρια σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Οι τίτλοι χρέους καταλαμβάνουν το 40,8% στο σύνολο των ενεργητικών στοιχείων στο τρίτο τρίμηνο του 2020. Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία τα μερίδια σε επενδυτικές εταιρείες (26,7%), ακολουθούν οι μετοχές με 10,4% και τα δάνεια με 7,4%.

Σε ετησιοποιημένο επίπεδο η αύξηση των τίτλων χρέους στο 0,1%.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*