Οι ασφαλιστές έχουν τις υψηλότερες αποδοχές, λέει η ΕΛΣΤΑΤ

Και, όμως ναι το διατυπώνει η ΕΛΣΤΑΤ, πως οι υψηλότερες αποδοχές για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων.

Οι μέσες αποδοχές του κλάδου των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων το 2018 κυμάνθηκαν  στα 35.273 και 29.248 ευρώ, σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Ακολουθεί ο κλάδος της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού με 30.623 ευρώ για τους άνδρες και ο κλάδος Ορυχείων και Λατομείων για τις γυναίκες με 23.643 ευρώ.

Σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης, οι υψηλότερες αποδοχές για το 2018 στους κατόχους μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών καταγράφονται στον κλάδο των Ορυχείων και Λατομείων. Οι χαμηλότερα αμειβόμενοι κάτοχοι μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών απασχολούνται στον κλάδο της Εκπαίδευσης.

Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίου/ΤΕΙ, οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο Μεταφοράς και Αποθήκευσης, ενώ οι χαμηλότερες στον κλάδο των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας.

Για τους κατόχους απολυτηρίου βασικής εκπαίδευσης, οι υψηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων, ενώ οι χαμηλότερες αποδοχές στον κλάδο Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων.

Αναφορικά με την κατάταξη των εργαζομένων κατά ατομικό επάγγελμα, οι μεγαλύτερες αποδοχές για το 2018, καταγράφονται στα ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, ενώ ακολουθούν οι κάθε είδους επαγγελματίες, π.χ. γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί.

Έλενα Ερμείδου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*