Αυξημένες καταθέσεις, αρνητική η ροή χρηματοδότησης για τις ασφαλιστικές

Αρνητικό πρόσημο κατέγραψε τον Οκτώβριο η καθαρή ροή χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ οι καταθέσεις τους αυξήθηκαν, όπως αποτυπώνεται στην νέα έκθεση της ΤτΕ “Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις: Οκτώβριος 2020”.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -3,9% από -1,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 127 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 54 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 825 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 170 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Σε γενικότερο πλαίσιο οι καταθέσεις των επιχειρήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 968 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 877 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 36,1% από 33,2% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 143 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 1.047 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*