Απεριόριστη η αγορά κινδύνων πανδημίας

Της Ελενας Ερμείδου

Μεγάλες ευκαιρίες παρουσιάζει η αγορά κινδύνων πανδημίας. Είναι εκπληκτικά πολύ μεγάλη, με πολλές διαστάσεις, μπορεί ωστόσο να παρεμετροποιηθεί και να μοντελοποιηθεί δηλώνει στέλεχος της αγοράς σήμερα στο τις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα γύρω από την έκδοση Χρηματοδοτικών Εργαλείων Πανδημίας.

Ομόλογο καταστροφών που συνδέονταν με την εμφάνιση πανδημικών νόσων,  ύψους τριακόσιων είκοσι εκατομμύριων δολαρίων εξέδωσε η Παγκόσμια Τράπεζα το 2017 για λογαριασμό του Ταμείου Διευκόλυνσης Εκτάκτων Αναγκών Πανδημίας  (PEF). Το ομόλογο βασίστηκε στους μηχανισμούς των ILS για τον μετριασμό και την μεταφορά των πανδημικών κινδύνων.

Μόνο το 1% των πληγέντων έλαβε από το ομόλογο αυτό αποζημίωση λόγω του σχεδιασμού του. Κατά την αγορά, αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος αυτός μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να μοντελοποιηθεί. Βεβαίως ο ίδιος τονίζει ότι ο σχεδιασμός ενός τέτοιου ομόλογου και η συναλλαγή του είναι περίπλοκη.  Ωστόσο, αν για αυτές τις συναλλαγές δημιουργηθεί ένα μοντέλο και αυτό το μοντέλο είναι δομημένο, «θα δούμε ότι η αγορά κινδύνων πανδημίας είναι πολύ μεγάλη», τονίζει ο ίδιος.  Ωστόσο ο ρόλος των ILS περιορίζεται στο αν ο κίνδυνος ασφαλίζεται ή αν ο κίνδυνος δεν ασφαλίζεται. Αυτό το σημείο θα πρέπει να εξεταστεί και είναι και το σημείο πάνω στο οποίο έχει επικεντρωθεί η αγορά από το ξέσπασμα της πανδημία και έπειτα.

Η απάντηση στις συζητήσεις που γίνονται για την προστασία των καταστροφών και την συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης είναι ότι θα πρέπει να κατανοηθεί ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης πολύ σωστά καθώς και των χρηματοδοτικών εργαλείων μεταφοράς κινδύνων προκειμένου να διαχειριστεί το ρίσκο.

Επίσης κατά τον ίδιον, πολύ βασικό είναι να τιμολογηθεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όσους λαμβάνουν αποφάσεις στην κυβέρνηση και στους ιδιωτικούς φορείς ώστε να εκδοθούν τα κατάλληλα προγράμματα μόχλευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*