Αλλάζουν ρότα οι αντασφαλιστές. Κατεύθυνση δίνουν οι μεγάλοι

Επιμέλεια, σύνταξη: Έλενα Ερμείδου

Αλλαγές πλεύσης

Άλλαξαν πλεύση οι νομισματικές πολιτικές των κρατών μετά από τις αναταράξεις που προκαλεί η πανδημία. Τα μέτρα και τα πακέτα στήριξης θα συνεχίζουν να βγαίνουν μέχρι να αντισταθμιστεί η πτώση της ζήτησης. 

Από το παγκόσμιο σκηνικό δεν εξαιρούνται οι αντασφαλιστές, οι οποίοι επαναπροσδιορίζουν την αξιολόγηση του ρίσκου και τα τιμολόγιά τους. Οι οικονομικές τους επιδόσεις θα συρρικνωθούν, ωστόσο οι μεγάλοι αντασφαλιστές, ειδικά οι Ευρωπαίοι, είναι καλά τοποθετημένοι, ώστε, παρά τις μεταβολές στα χρηματιστήρια αξιών, να αναχαιτίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο.

Τα προβλήματα και οι προοπτικές των αντασφαλιστών

Μύρια προβλήματα καλούνται να λύσουν οι αντασφαλιστές, ξεκινώντας από το βασικό τους αντικείμενο και τη βελτίωση του δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα αντασφάλιστρα. 

Τα συνολικά κεφάλαια των αντασφαλιστών μειώθηκαν κατά 3% στο πρώτο εξάμηνο του 2020. Η πτώση ήταν ηπιότερη από όσο ανέμενε η αγορά μετά από τον αντίκτυπο του Covid-19, σύμφωνα με τη Willis Re.

 Το «κλειδί» για την αλλαγή συνθηκών στην αγορά είναι τα κεφάλαια. Αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν, στην ιστορία τους οι αγορές «σκληραίνουν» όταν δέχονται πιέσεις στα κεφάλαιά τους και έχουν ελλείψεις κεφαλαίων. Ωστόσο, το μέσο κόστος κεφαλαίων στην αγορά αντασφαλειών έχει ελάχιστη μεταβολή τα τελευταία χρόνια και εκφράζονται ανησυχίες για το γεγονός ότι η αγορά δεν κερδίζει πολλά για να καλύψει το κόστος των κεφαλαίων.

 Άλλα θέματα που απασχολούν την αγορά είναι η άνοδος του κοινωνικού πληθωρισμού, τα περιορισμένα αποθέματα κεφαλαίων του περασμένου έτους και οι μελλοντικές φτωχές αποδόσεις, καθώς τα επιτόκια παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Προτάσεις Guy Carpenter για την κάλυψη πανδημίας

Μια πανδημία όπως ο Covid-19 έχει τη δύναμη να μολύνει όλες τις γραμμές των επιχειρήσεων, σε όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι δυνατόν να ασφαλιστεί από τις συμβατικές ασφαλίσεις, σύμφωνα με την Guy Carpenter.

 Η οικονομική βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα απέναντι στο επόμενο κύμα πανδημίας μπορούν να σχεδιαστούν μόνο από τις κυβερνήσεις, μεταφέροντας τον κίνδυνο μέσω μηχανισμών αντιστάθμισης, για παράδειγμα μέσω των funds.

Tι κάνουν οι κυβερνήσεις για τον Covid

Ο κλάδος καλείται να εφαρμόσει σύντομα ένα μοντέλο κινδύνων και τεχνικές αντιστάθμισης, με στόχο να μπορούν να ασφαλιστούν οι κίνδυνοι της πανδημίας. 

Η Marsh & McLennan Companies έχει συγκροτήσει μια Ομάδα Κρούσης προκειμένου να σχεδιάσει καλύψεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και τις επαγγελματικές ενώσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μπορούν να σχεδιαστούν καλύψεις για ακυρώσεις εκδηλώσεων, καθώς και μηχανισμοί χρηματοδότησης για όλο το φάσμα της οικονομίας. 

Η συγκρότηση αυτών των λύσεων είναι σύνθετη και απαιτεί συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με όλη την κοινότητα των ενδιαφερομένων. Απαιτεί χρόνο και δεν είναι εύκολη υπόθεση.

 Σε ό,τι αφορά τα αντασφαλιστικά τιμολόγια κατά τις ανανεώσεις, η αγορά της περιουσίας και των ατυχημάτων έχει ξεκινήσει να «σκληραίνει» από τον Ιανουάριο του 2020. 

Στο κομμάτι της περιουσίας, τα αντασφάλιστρα αυξήθηκαν κυρίως λόγω των ζημιών από φυσικές καταστροφές. Κατά τις επικείμενες ανανεώσεις, η αγορά μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις επιδόσεις του πελάτη, το προφίλ του ρίσκου και τις σχέσεις. Η διαφοροποίηση ανά πελάτη είναι πολύ σημαντική, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες, που η αγορά «σφίγγει».

 Στο μεταξύ, οι βελτιώσεις που θα γίνουν στα αντασφαλιστικά τιμολόγια είναι ικανές να τραβήξουν νέα κεφάλαια, δημιουργώντας μια νέα δυναμική ζήτησης και προσφοράς. 

Η αντασφαλιστική αγορά διαθέτει αφθονία κεφαλαίων σε πολλές περιοχές, ενώ την ίδια στιγμή ένας αριθμός νέων κεφαλαίων εισέρχεται προκειμένου να αντλήσει οφέλη από τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στους όρους και τις συνθήκες των συμβολαίων.

Ο φόβος αλλάζει το σκεπτικό των αντασφαλιστών

Ο παράγων «φόβος» καθορίζει την πορεία των (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Μετά από 20 χρόνια, οι αντασφάλειες μπαίνουν σε μιαν άλλη φάση, η οποία θα διαρκέσει. 

Καθ’ οδόν βρίσκονται οι νέες λύσεις για τους πελάτες, οι οποίες θα βασίζονται στην επεξεργασία των δεδομένων. Αυξάνεται η ζήτηση για καλύψεις έναντι του Covid-19, ωστόσο, πριν γίνει αυτό, θα υπάρξει πλήρης σαφήνεια στους όρους των συμβάσεων και στις εξαιρέσεις που ορίζονται ανά περίπτωση.

 Η ανασφάλεια που έχει προκαλέσει ο Covid-19 απέχει παρασάγγας από την ανασφάλεια που είχαν προκαλέσει επί σειρά ετών οι φυσικές καταστροφές, τα χαμηλά επιτόκια, ο κοινωνικός πληθωρισμός.

Τα εμπόδια για τα εναλλακτικά κεφάλαια

Η αγορά αντασφάλισης αλλάζει μορφή και «σκληραίνει», επισημαίνεται στο Intelligent Insurer, και αυτό πάντα γίνεται από διάφορους παράγοντες. Η αγορά καταβάλλεται από τον παράγοντα του φόβου, οδηγώντας στην αύξηση των αντασφαλίστρων. Με τη σειρά της, η κίνηση αυτή προκαλεί δισταγμούς στα εναλλακτικά κεφάλαια, με αποτέλεσμα, αυτήν τη στιγμή, να μην μπορεί να προβλεφθεί το ύψος των νέων κεφαλαίων που θα εισρεύσουν προσεχώς στην αγορά. 

Σημείο ανησυχίας για τους αντασφαλιστές αποτελεί η περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, ένα επακόλουθο του Covid-19 που καταστρέφει τις οικονομίες, λόγω των μέτρων. 

Τα τιμολόγια στις μακροπρόθεσμες γραμμές περιουσίας & ατυχημάτων χρήζουν άμεσων διορθώσεων, γεγονός που αλλάζει τη συνολική δυναμική της τιμολόγησης.

Η αξία της επαφής πρόσωπο με πρόσωπο δεν αντικαθίσταται από το Διαδίκτυο

Οι ανανεώσεις των τιμολογίων και των αντασφαλιστικών συμβάσεων δεν θα είναι εύκολες, Σύμφωνα με τη Swiss Re, η αξία της προσωπικής επαφής δεν αντικαθίσταται από την επικοινωνία στο Διαδίκτυο, αλλά καθώς όλοι βρίσκονται στην ίδια «βάρκα», θα πρέπει, έστω προσωρινά, να υπάρξει μια προσαρμογή.

Πώς γίνεται όμως, αναρωτιέται ο επικεφαλής underwriter της Swiss Re, ένας που δεν γνωρίζει τους συσχετισμούς της αγοράς να μπορέσει να καταλάβει και να επικοινωνήσει σωστά από το Διαδίκτυο;

Αυξάνεται η ζήτηση για καλύψεις Covid-19

Σύμφωνα με τη Swiss Re, θα αυξηθεί η ζήτηση για καλύψεις έναντι του Covid-19 κατά τις ανανεώσεις, ωστόσο θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι εξαιρέσεις και οι όροι στα συμβόλαια. Η σαφήνεια θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος.

 Νέες δυνατότητες, νέες μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων και νέες λύσεις θα προκύψουν για τους πελάτες, λαμβάνοντας υπόψη τους νέους κινδύνους. Προσώρας, δεν υπάρχουν μοντέλα που να προβλέπουν τους κινδύνους και το πώς αυτοί θα προκύψουν, οπότε θα υπάρξουν προσαρμογές.

«Στήθος με στήθος» πελάτες και αντασφαλιστές

Δύσκολες θα είναι οι διαπραγματεύσεις κατά τις ανανεώσεις των αντασφαλιστικών συμβάσεων το 2021, προειδοποιεί η ΑΟΝ. 

Πολλά είναι τα ζητούμενα και μεταξύ αυτών ο κορωνοϊός, το πώς θα ανταποκριθούν οι αντασφαλιστές στις ανανεώσεις, αλλά και το πώς θα διαχειριστούν τις απαιτήσεις των πελατών τους.

 Ο Covid-19, οι φυσικές καταστροφές, τα χαμηλά επιτόκια και η εικόνα που παρουσιάζει η ευρύτερη χρηματοοικονομική αγορά, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που θα κυριαρχήσουν στις συζητήσεις των αντασφαλιστών με τους πελάτες τους και θα καθορίσουν τους όρους και τις συνθήκες των συμβάσεων. 

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Covid-19 έχει επιπτώσεις στον κλάδο, ωστόσο με την τόση αβεβαιότητα που κυριαρχεί, οι αντασφαλιστές δύσκολα μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τους κινδύνους και το πώς αυτοί οι κίνδυνοι θα τους επηρεάσουν στο τέλος. 

Ο κορωνοϊός, πάντως, είναι ένας από τους πολλούς παράγοντες που θα καθορίσει τις συνθήκες των διαπραγματεύσεων το 2021 στην αγορά. Η αγορά ήδη είχε ξεκινήσει να «σκληραίνει» πριν την επέλαση της πανδημίας. Τα χαμηλά επιτόκια υπήρχαν, προκαλώντας σοβαρό αντίκτυπο στους αντασφαλιστές στον κόσμο, αλλά και επιδεινώνοντας τα αποτελέσματα στον κλάδο περιουσίας & ατυχημάτων.

 Για να προσαρμοστούν οι αντασφαλιστές στο νέο περιβάλλον και για να έχουν επαρκείς αποδόσεις θα πρέπει να αλλάξουν τους όρους και τις συνθήκες των τιμολογίων τους. Κάποια τιμολόγια που έχουν έκθεση σε υψηλούς κινδύνους θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν. Οι αντασφαλίσεις στον κλάδο ατυχημάτων θα υποστούν πιέσεις, οι οποίες δεν θα είναι ίδιες με αυτές του κλάδου περιουσίας. Ο κλάδος περιουσίας θα επικεντρωθεί περισσότερο στις τιμές των αντασφαλίστρων.

 Κι ενώ οι τιμές, οι όροι και οι συνθήκες θα είναι το πρωταρχικό θέμα συζήτησης κατά τις ανανεώσεις, το άλλο θέμα θα είναι το πώς οι αντασφαλιστές θα ανταποκριθούν απέναντι στον κορωνοϊό και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων έναντι της διακοπής επιχειρησιακών λειτουργιών βάσει των προγραμμάτων που έχουν.

 Ο τρόπος που θα ανταποκριθούν θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα και τις σχέσεις τους με τους πελάτες. Ενδιαφέρον θα υπάρξει, ως εκ τούτου, για το πώς θα γίνει η διαχείριση των ατομικών λογαριασμών για το 2021.

 Ένα άλλο θέμα είναι οι τιμές σε σχέση με τη ζήτηση. Οι τιμές μεταβάλλονται καθώς ανεβαίνει η ζήτηση. Κάποιοι αγόρασαν έξτρα καλύψεις μέσα στο εξάμηνο ή μείωσαν την έκθεσή τους στον κίνδυνο, μειώνοντας τη μεταβλητότητα στους ισολογισμούς τους. Τα χαμηλά επιτόκια, επίσης, οδηγούν στην αύξηση της ζήτησης για αντασφάλειες.

 Μείζον θέμα είναι και οι αποδόσεις επί των επενδύσεων. Οι αποδόσεις, τελευταία, ήταν πολύ χαμηλές και τώρα θα πέσουν ακόμη περισσότερο, συνεπώς και οι αντασφαλιστές θα επικεντρωθούν στο αποτέλεσμα του underwriting και στη μείωση των δαπανών τους.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*