Ασφαλίσεις Ζωής: Πτώση παραγωγής 0,5% στις ατομικές και 17,9% στις ομαδικές

Η Επιτροπή Ζωής και Συντάξεων της ΕΑΕΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανάγκες ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις Ζωής, συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του κλάδου. 

Στην έρευνα του 2020 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 17 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 98,9% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας1, σύμφωνα με τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2019. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής ενώ 13 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων. 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του α ́ εξαμήνου του 2020 (για το 2019 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής: 

Παραγωγήασφαλίστρων (€)

2020 α ́ εξάμηνο                                            2019 α ́ εξάμηνο

Ζωής

256.667.534

30,2%

344.296.483

40,3%

Υγείας – Ατυχημάτων – Ασθενειών

333.455.061

39,2%

316.227.965

37,0%

Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις

260.713.125

30,6%

194.266.934

22,7%

Σύνολο

850.835.721

100%

854.791.382

100%

Δανειοληπτών

27.434.116

9,2%

31.834.491

8,8%

Εργαζομένων (ζωής-υγείας-ατυχημάτων)

119.879.366

40,3%

113.112.319

31,2%

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

150.359.963

50,5%

217.647.460

60,0%

Σύνολο

297.673.445

100%

362.594.270

100%

Γενικό Σύνολο

1.148.509.166

1.217.385.652

Η μείωση του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (εξάμηνο 2020 / εξάμηνο 2019) έφθασε το 5,7%, αναλυόμενη σε μείωση κατά 0,5% των ατομικών ασφαλίσεων και 17,9% μείωση των ομαδικών. 

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 239 χιλ. € (126 χιλ. € για τις ατομικές ασφαλίσεις, 113 χιλ. € για τις ομαδικές ασφαλίσεις). 

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του α ́ εξαμήνου του 2020, ποσό 307,4 εκατ. € αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων 262,8 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 44,6 εκατ. € στις ομαδικές ασφαλίσεις). 

Η μείωση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (εξάμηνο 2020 / εξάμηνο 2019) έφθασε το 15,9%, αναλυόμενη σε μείωση κατά 17,9% των ατομικών ασφαλίσεων και 1,7% μείωση των ομαδικών. 

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές το α ́ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν στα 229,7 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 197,3 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 32,4 εκατ. € στις ομαδικές). Αντιστοίχως, οι εφάπαξ καταβολές το α ́ εξάμηνο του 2019 ήταν 291,8 εκατ. € στο σύνολο (εκ των οποίων 256,9 εκατ. € στις ατομικές ασφαλίσεις και 34,9 εκατ. € στις ομαδικές). 

Η αύξηση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 0,3% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 0,3% των ατομικών συμβολαίων και 2,6% αύξηση των ομαδικών. 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την έρευνα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*