Αναδρομικά: Άνοιξε η πλατφόρμα για τους κληρονόμους – οι προϋποθέσεις

Άνοιξε η πλατφόρμα στο efka.gov.gr για τα αναδρομικά που αφορούν κληρονόμους δικαιούχων, σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων. Υπολογίζεται πως αφορά περίπου 172.200 δικαιούχους. Προκειμένου να λάβουν τα ποσά, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

-Nα κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην πλατφόρμα.

-Nα μην έχουν κάνει αποποίηση της κληρονομιάς.

-O συνταξιούχος θα πρέπει να έχει αποβιώσει μετά το ενδεκάμηνο ή κατά τη διάρκειά του.

-Επισημαίνεται ότι για τα ποσά που θα λάβουν οι κληρονόμοι δεν θα πληρώσουν φόρο.

Τα πιστοποιητικά που χρειάζεται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

*Ληξιαρχική πράξη θανάτου
*Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών
*Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης
*Πιστοποιητικό περί αποποίησης κληρονομιάς
*Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*