Κρίσιμη καμπή για τις ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο κρίσιμη η ατζέντα της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών παραγόντων (ESG) για τις ασφαλιστικές. Σύντομα θα ενσωματωθούν στις δομές των ελληνικών ασφαλιστικών οι ESG παράγοντες.

της Ελενας Ερμείδου

Σε διαφορετικά μήκη και πλάτη βρίσκονται οι ασφαλιστές της Ευρώπης και της Ασίας και Ειρηνικού σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση  των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών παραγόντων (ESG) στις επιχειρήσεις τους, αλλά και της Ελλάδας.

Στην πλειοψηφία τους  οι ασφαλιστές αναγνωρίζουν ότι η σωστή ενσωμάτωση των παραγόντων καθίστανται όλο και πιο κρίσιμη για την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων τους. Εντούτοις, έντονη υστέρηση υπάρχει μεταξύ της αναγνώρισης των ESG κινδύνων και των αποφάσεων για δράσεις για τον μετριασμό των κινδύνων αυτών.

Ο κλάδος των(αντ)ασφαλιστών διαφέρει από κάθε άλλο επιχειρηματικό κλάδο στο γεγονός ότι και οι δυο κατέχουν μία μοναδική θέση στον χώρο των ESG, τόσο ως φορείς κινδύνου όσο και ως θεσμικοί επενδυτές. Επομένως, οι παράγοντες ESG επιδρούν και στις δύο όψεις τω ισολογισμών τους, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα. Η όποια αποτυχία ενσωμάτωσης των παραγόντων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην φήμη του ονόματος της επιχείρησης και γενικά στον ασφαλιστικό κλάδο.

Οι επιχειρήσεις λέει η KPMG θα πρέπει να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν σε νέες και διαφαινόμενες αλλαγές στο επιχειρηματικό τοπίο, αναπτύσσοντας υπεύθυνες και βιώσιμες στρατηγικές, επιχειρηματικά μοντέλα, λειτουργίες και επενδύσεις. Καλούνται να συνεισφέρουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με το να συνεργαστούν με εταιρείες, κυβερνήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς ανάπτυξης για την υποστήριξη των ευάλωτων πληθυσμών, βοηθώντας ταυτόχρονα τις κοινωνίες και τις οικονομίες να ευημερήσουν. Να προωθήσουν την ένταξη των ESG στις στρατηγικές και διαδικασίες επενδύσεων, χρηματοδότησης, ασφάλισης και εταιρικής χρηματοδότησης. Να προωθήσουν επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Τέλος  να σχεδιάσουν μεθόδους και πλαίσια για την καλύτερη καταγραφή και αξιολόγηση της απόδοσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*