Π. Τσακλόγλου για επικουρικές: Οι 4 προκλήσεις και το μοντέλο Σουηδίας

“Τα ελλείμματα του συνταξιοδοτικού συστήματος, και μάλιστα πριν φτάσουμε στην φάση της ώριμης δημογραφικής γήρανσης, ήταν καθοριστικής σημασίας για την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Παρεμβάσεις έγιναν πολλές και οδήγησαν πράγματι στην σταθερότητα του συστήματος. Έχουμε όμως 4 σημεία που χρίζουν αλλαγών”, σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνο Τσακλόγλου ο οποίος μίλησε για τις εν εξελίξει μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο ασφαλιστικό, στο πλαίσιο της πρόσφατης διαδικτυακής ημερίδας του πέμπτου “Τhessaloniki Summit”.

Όπως σημείωσε:

Έχουμε αποκλειστικά διανεμητικό σύστημα – Ο τυπικός εργαζόμενος μπορεί να έχει κύρια, επικουρική και εφάπαξ ίσως. Οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων, κάτι που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους σε ένα περιβάλλον με γρήγορη δημογραφική γήρανση

Αυτή τη στιγμή το συνταξιοδοτικό μας σύστημα δεν έχει συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας, παρά την σταθερότητα που έχουμε επιτύχει.

Σε μια χώρα που φθίνει δημογραφικά, για να διατηρηθούν οι συντάξεις σε ένα επίπεδο παρόμοιο των μισθών πρέπει συνεχώς να αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές 

Το τωρινό σύστημα δεν φαίνεται να εμπνέει εμπιστοσύνη στις νεότερες γενιές γεγονός που οδηγεί σε συμπεριφορές όπως μαύρη εργασία, αποφυγή ασφάλισης.

Χρειαζόμαστε και διαφοροποίηση του κινδύνου αλλά και να βρούμε τρόπους που τονώσουν την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Τσακλόγλου.

Περιέγραψε τις διαδικασίες όσον αφορά τις νέες επικουρικές συντάξεις, οι οποίες θα στηρίζονται σε ένα δημόσιο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, περιγράφοντας το προφίλ κινδύνων. H επένδυση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα έχει διακυμάνσεις αλλά μακροπρόθεσμα συνήθως έχει πολύ υψηλότερες αποδόσεις από τις αποδόσεις διανεμητικών συστημάτων είπε ο Τσακλόγλου και έφερε ως παράδειγμα για τα οφέλη από τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις την περίπτωση της Σουηδίας.

Εκεί όπως επεσήμανε “το σύστημα κύριας σύνταξης είναι διανεμητικό νοητής κεφαλαιοποίησης και μηδενικού ελλείμματος όπως το δικό μας τωρινό επικουρικό. Υπάρχει όμως και ένα επαγγελματικό Ταμείο που καλύπτει πολύ μεγάλο ποσοστό ασφαλισμένων, το οποίο είναι όπως αυτό που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση. Σε βάθος 25ετίας η πραγματική απόδοση του διανεμητικού συστήματος ήταν κάτω από 2% ενώ του κεφαλαιοποιητικού πάνω από 5%. Με αυτό το σύστημα οι μελλοντικοί συνταξιούχοι μπορούν να προσδοκούν αισθητά υψηλότερες συντάξεις σε σύγκριση με τις επικουρικές τους υφισταμένου συστήματος”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*