Σύννεφα κινδύνων πάνω από φαρμακευτικές και υγεία

Της Ελενας Ερμείδου

Ενισχύονται οι συνεργασίες μεταξύ φαρμακευτικών βιομηχανιών και ασφαλιστικών. Επτά οι κύριοι τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο κλάδων. Στο επίκεντρο το cybercrime, το χάκινγκ.

Στις 5 Νοεμβρίου η διεξαγωγή του Συνεδρίου “2nd Cyber Insurance & Incident Response Conference”

 Επτά τομείς συνεργασίας, επτά επιχειρηματικές ευκαιρίες παρουσιάζονται και στους δύο κλάδους δηλώνει στο IW.gr στέλεχος από το ευρύτερο κλάδο της υγείας, προσθέτοντας ότι οι φαρμακευτικές βιομηχανίες και συνολικά ο ευρύτερος κλάδος της υγείας κυοφορεί υψηλούς κινδύνους.

Νούμερο ένα κίνδυνος από τα στατιστικά είναι η ασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.  Από την φύση του ο κλάδος διακινεί εκατομμύρια δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινο δυναμικό, με θέματα υγείας, με δεδομένα ασθενών, άλλα εταιρικά δεδομένα όπως είναι τηλεφωνικές υποκλοπές παραβιάζοντας τα chat box. Η διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας, της τεχνητής  νοημοσύνης ενισχύουν τον κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό η ασφαλιστική και η φαρμακευτική αγορά έχουν δυνατότητες ευρείας συνεργασίας, μέσα από την παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών καλύψεων που διαθέτουν τα πακέτα ασφάλισης Cyber Insurance. Ο ευρύτερος κλάδος της υγείας θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι έχει δεχτεί γιγαντιαία cyber χτυπήματα, που συνοδεύτηκαν με παραβιάσεις και κλοπές ευαίσθητών δεδομένων και επιβολές γιγαντιαίων προστίμων.

Άλλοι τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο κλάδων είναι οι ατομικές και ομαδικές καλύψεις υγείας όπως και η ιατροφαρμκευτική ασφάλιση, τα ομαδικά συνταξιοδοτικά – αποταμιευτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια με την παροχή εφ’ άπαξ σύνταξης ή τακτικές περιοδικές καταβολές. Διευρύνοντας τις καλύψεις ο σχεδιασμός ασφάλισης εργατικών ατυχημάτων στο πλαίσιο του δικαίου  εργατικής νομοθεσίας με τους μηχανισμούς κατά την ενεργοποίηση τους να αποζημιώνουν για μακροχρόνιες απουσίες.

Ένας διαφορετικός τομέας κάλυψης είναι η ασφάλιση περιουσίας, παγίων στοιχείων του ενεργητικού, η μεταφορά και αποθήκευση, οι in vitro και οι in vivo κλινικές φάσεις πριν την έκδοση των φαρμάκων.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει στις μέρες, υπογραμμίζει ο ίδιος, η ασφάλιση του εμβολίου κατά την πανδημίας του Covid19, οι φάσεις ασφάλισης και τα όρια. Η αρχή πάντως έχει γίνει με τα Lloyds του Λονδίνου που έχουν ήδη ασφαλίσει  από το περασμένο καλοκαίρι την μεταφορά και διανομή του εμβολίου προς τις τρίτες χώρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*