Ιανός: Μέση ζημιά 19 χιλιάδες ευρώ, αποζημιώσεις 24 εκ. μετά των απαλλαγών

της Ελενας Ερμείδου

Στα 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώνονται οι συνολικές ασφαλισμένες ζημιές κατοικιών, εμπορικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (Κυκλώνας Ιανός) που επικράτησαν στην Ελλάδα την περίοδο 18 – 19 Σεπτεμβρίου 2020 του κλάδου περιουσίας στην ΕΑΕΕ.

Δηλώθηκαν 1.400 ζημιές επί των ασφαλίσεων περιουσίας και αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 26,45 εκατ.), 1.027 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 3,29 εκατ. ) και 26 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση 1,19 εκατ. ).

Το ποσό πρώτης εκτίμησης για αποζημίωση της τάξης των 26,45 εκατ., άρα η μέση δηλωθείσα ζημία (προ απαλλαγών) υπολογίζεται στα 18.895 ευρώ. Για τις εν λόγω ζημιές, η εκτίμηση των αποζημιώσεων μετά τις απαλλαγές (όπου υφίστανται) ήταν 23,62 εκατ. Οι περισσότερες ζημιές συνέβησαν στην ΠΕ Καρδίτσας, τόσο σε πλήθος (43,6% του συνόλου), όσο και σε ποσό (58,2% του συνόλου).

Η μέση δηλωθείσα ζημία ανέρχεται στα 18.895 ευρώ, ενώ το μέσο ποσοστό ζημιάς (προ απαλλαγών) επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν έφτασε στα 9,8 ‰.

Ο υπολογισμός της μέσης δηλωθείσας ζημίας ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 73.815 ευρώ για τους βιομηχανικούς, 24.509  για τους εμπορικούς, 4.631  για τις κατοικίες, 32.358  για τα τεχνικά έργα και 40.404  για τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ο υπολογισμός του μέσου ποσοστού (‰) των αποζημιώσεων επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων των εγκαταστάσεων που επλήγησαν, ανά είδος ασφαλισμένου κινδύνου έχει ως εξής: 6,0 ‰ για τους βιομηχανικούς, 16,4 ‰ για τους εμπορικούς, 27,5 ‰ για τις κατοικίες, 0,3 ‰ για τα τεχνικά έργα και 174,7 ‰ για τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*