Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη Μάϊν

2,2 δισ. οι αγορές εταιρικών και ασφαλιστικών ομολογιακών τίτλων από την ΕΚΤ

Η αξία του συνολικού χαρτοφυλακίου του προγράμματος PEPP, στα τέλη Σεπτεμβρίου, διαμορφώθηκε σε περίπου Ευρώ 567,2 δισ., εκ των οποίων 511,7 δισ. αφορούν καθαρές αγορές ομολόγων του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με το ημερήσιο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank, η αξία του χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ  που έχει προέλθει από την εφαρμογή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE), για την εβδομάδα μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, διαμορφώθηκε στα Ευρώ 2,310 τρισ.

Η ΕΚΤ προέβη σε αγορές καλυμμένων ομολόγων, αξίας Ευρώ 722 εκατ., σε πωλήσεις Asset-Βacked Securities, αξίας Ευρώ 206 εκατ. και σε αγορές εταιρικών και ασφαλιστικών ομολογιακών τίτλων, αξίας Ευρώ 2,2 δισ.

Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ, την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποίησε καθαρές αγορές, αξίας Ευρώ 16,3 δισ., στο πλαίσιο του νέου Έκτακτου Προγράμματος Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού, λόγω της πανδημίας (Pandemic Emergency Purchase Programme-PEPP), με τη συνολική αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου να διαμορφώνεται περί τα Ευρώ 616,9 δισ.

Στην ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος της απόδοσης του δεκαετούς κρατικού ομολόγου, λήξης 18 Ιουνίου 2030, με κουπόνι 1,5%, διαμορφωνόταν, στις 23 Οκτωβρίου, μεταξύ 0,91% και 0,92%, έχοντας σταθεροποιηθεί από τις αρχές του μήνα κάτω από το 1%. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Δημοκρατία προέβη, στις 21 Οκτωβρίου, σε επανέκδοση (reopening) του δεκαπενταετούς ομολόγου, λήξης 4 Φεβρουαρίου 2035, αντλώντας Ευρώ 2 δισ., ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 1,152%.

Πρόκειται για την πέμπτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές εντός του 2020, με το συνολικό αντληθέν ποσό να ανέρχεται σε Ευρώ 12 δισ. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του δεκαετούς ομολόγου της Ελλάδας και του δεκαετούς ομολόγου της Γερμανίας (spread) αυξήθηκε στις 149 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Γερμανίας, ως σημείο αναφοράς του κόστους δανεισμού της ζώνης του ευρώ, διαμορφώθηκε στο -0,58%.

Αγορές συναλλάγματος / ισοτίμίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου του Σικάγου, οι συνολικές καθαρές τοποθετήσεις (αγορές μείον πωλήσεις) στην ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο διατηρήθηκαν θετικές, την εβδομάδα που έληξε στις 20 Οκτωβρίου. Οι θετικές θέσεις (υπέρ του ευρώ, ‟long”) μειώθηκαν κατά 2.694 συμβόλαια, με αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές θέσεις να διαμορφωθούν στα 165.943 συμβόλαια, από 168.637 συμβόλαια, την προηγούμενη εβδομάδα. Πρόκειται για την τέταρτη εβδομαδιαία μείωση που καταγράφεται από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Ευρώ (EUR/USD) ► Η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, στις 23 Οκτωβρίου,  στην Ευρώπη, διαμορφωνόταν περί τα 1,1860 EUR/USD, με αποτέλεσμα το ευρώ να σημειώνει, από την αρχή του έτους, κέρδη έναντι του δολαρίου (+5,8%), ενώ διαπραγματευόταν υψηλότερα κατά 14,7% από το χαμηλό που είχε καταγράψει στις 3 Ιανουαρίου 2017 (USD 1,0342).

 Ημερήσια κέρδη καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς η θετική επίδοση της γερμανικής μεταποίησης έδωσε ώθηση στο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Ελβετικό Φράγκο (CHF) ► Το ευρώ εμφανίζει ήπια κέρδη, σε ημερήσια βάση, έναντι του φράγκου, κινούμενο στην περιοχή των 1,07276 φράγκων (23.10.2020). Το ευρώ σημειώνει, από την αρχή του έτους, απώλειες έναντι του φράγκου, της τάξης του 1,2%.

Το ποσό των μετρητών που οι εμπορικές τράπεζες της Ελβετίας είχαν καταθέσει στην SNB αυξήθηκε στα 705,1 δισ. φράγκα, για την εβδομάδα που έληξε στις 16 Οκτωβρίου, από 704,6 δισ. φράγκα, για την εβδομάδα μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η έξαρση της πανδημίας COVID-19 διατηρεί σταθερή τη ζήτηση για το ελβετικό φράγκο, με την SNB να προσπαθεί μέσω παρεμβάσεων να αποτρέψει την ανατίμησή του, καθώς μια τέτοια εξέλιξη, πλην των πληθωριστικών πιέσεων που μπορεί να προκαλέσει, πλήττει σοβαρά τις ελβετικές εξαγωγές.

Στερλίνα (GBP) ► Η στερλίνα, στις 23 Οκτωβρίου, εμφάνιζε αρνητική εικόνα, σε ημερήσια βάση, καταγράφοντας απώλειες τόσο έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (1,3039 USD/GBP), όσο και έναντι του ευρώ (0,90954 GBP/EUR). Σημειώνεται ότι, από την αρχή του έτους, η στερλίνα καταγράφει απώλειες κατά 7,5% έναντι του ευρώ και κατά 1,6% έναντι του δολαρίου.

Ελενα Ερμείδου

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*