Τι συζήτησε η αντιπροσωπεία ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. με τον υφυπουργό Π. Τσακλόγλου

Επίσημη προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο για την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, Καθηγητή κ. Πάνο Τσακλόγλου, είχε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.). Την Ένωση εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος αυτής κ.κ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. και Χαράλαμπος Φύτρος, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Α. Johnson & Johnson.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης αφού υπογράμμισαν τους βασικούς σκοπούς της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. που είναι η διάδοση και ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης – Τ.Ε.Α.) και η βελτίωση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού της πλαισίου λειτουργίας, έθεσαν εγγράφως υπόψη του αρμόδιου Υφυπουργού σειρά θεμάτων / προτάσεων που απασχολούν τον κλάδο της επαγγελματικής ασφάλισης και χρήζουν θεσμικής αντιμετώπισης. 

Μεταξύ των βασικών εισηγήσεων ήταν η ανάγκη εξειδίκευσης του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας που διέπει τα ΙΕΣΠ-ΤΕΑ βάσει του νέου Ν.4680/2020 και η άμεση επεξεργασία και έκδοση από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας των 12 προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, η διατήρηση της βασικής φιλοσοφίας του Ν.3029/2002 για τα επαγγελματικά ταμεία και αξιοποίηση του 2ου πυλώνα από την Κυβέρνηση κατά τον επικείμενο σχεδιασμό Μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού Συστήματος, η ανάγκη στελεχιακής ενίσχυσης των αρμόδιων εποπτικών αρχών και άμεσου πολιτικού σχεδιασμού μετάβασης από το ισχύον κατακερματισμένο σχήμα σε μια ενιαία εποπτική δομή, η εκλογίκευση των εξόδων εποπτείας, η κατάργηση του ελάχιστου περιοριστικού ορίου σύστασης Τ.Ε.Α. των 100 ατόμων με παράλληλη θεσμοθέτηση των ¨ανοικτών¨ (πολυεργοδοτικών και πολυκλαδικών) επαγγελματικών ταμείων καθώς και της δυνατότητας υπαγωγής διαφόρων επαγγελματικών ομάδων σε υφιστάμενα Τ.Ε.Α. με διαφορετικά καταστατικά εισφορών.

Ο κος Τσακλόγλου και το επιτελείο του τοποθετήθηκε συνολικά σε όλα τα θέματα που τέθηκαν υπόψη του και ακολούθησε αναλυτική συζήτηση και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Από την εν λόγω διαδικασίας προέκυψαν αμφότερα χρήσιμα συμπεράσματα, τόσο για τις θέσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης πολιτικών από πλευράς Υπουργείου Εργασίας επί των θεμάτων των 1ου και του 2ου πυλώνα ασφάλισης όσο και για τον οδικό χάρτη του τρόπου λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων στη χώρα μας καθώς και των εμπειρικών διαχειριστικών τους αποτελεσμάτων. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η συνδρομή της Ένωσης προς το Υπουργείο σε τεχνικό και συμβουλευτικό επίπεδο σε στρατηγικής και νομοθετικής φύσεως θέματα.  

Οι εκπρόσωποι της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. αφού ευχαρίστησαν τον αρμόδιο Υφυπουργό τόσο για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα για συνάντηση της Ένωσης όσο κυρίως και για το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα αυτής, δεσμεύτηκαν να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σε οποιαδήποτε συμβουλευτική υπηρεσία καταστεί αναγκαία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης με τελικό σκοπό τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη του 2ου ασφαλιστικού πυλώνα και των επαγγελματικών ταμείων.   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*