Τι πιστεύουν οι ασφαλιστές για την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και τον κλάδο

του Βάιου Κρόκου

Καταλύτης για τον μετασχηματισμό και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της επόμενης μέρας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας. Από την μια πλευρά η πανδημία με την εξ’ αποστάσεως εργασία, τους νέους τρόπους επικοινωνίας αποτελούν μια πτυχή. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία δημιουργεί νέες ανάγκες, κινδύνους αλλά και “εργαλεία” που μπορούν να εξυπηρετήσουν στην ανάληψη ρίσκου και την παροχή νέων καινοτόμων προϊόντων.

Σε κάθε περίπτωση ο σύγχρονος ασφαλιστικός σύμβουλος, με εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, καλείται να συγκεράσει όλα τα τελευταία δεδομένα…

Για την ώρα, σύμφωνα με τις απόψεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών οι μεγαλύτερες επιπτώσεις από την άνοδο της τεχνολογίας εντοπίζονται στον κλάδο οχημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα του Ε.Ε.Α με την ICAP για τον κλάδο:

Αξιολογώντας τον βαθμό που επηρεάζει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας το έργο του επαγγελματία διαμεσολαβητή, ο κλάδος των ασφαλειών ζωής επηρεάζεται ελάχιστα σε ποσοστό 31,2%, σε αντίθεση με τον κλάδο της ασφάλισης οχημάτων όπου η τεχνολογία τον επηρεάζει είτε πολύ είτε πάρα πολύ σε ποσοστό 83,7%. Είναι γεγονός ότι, η ανάγκη της προσωπικής επαφής μεταξύ πελάτη και ασφαλιστικού διαμεσολαβητή παραμένει πολύ πιο ισχυρή στην περίπτωση των ασφαλειών ζωής σε σύγκριση με τις ασφάλειες οχημάτων όπου ο παράγοντας τεχνολογία υπεισέρχεται περισσότερο.

Σε συνέχεια των παραπάνω, οι άνθρωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δεν προκρίνουν την περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων (ως εργαλείο πωλήσεων σε επίπεδο γραφείου -πρακτορείο) την επόμενη 5ετία, ούτε και στον κλάδο των οχημάτων.

διαβάστε: 8 διαχρονικά προβλήματα που μαστίζουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

επίσης: Insurance Intermediaries Forum: O παλμός της διαμεσολάβησης και οι σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις

Στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται πως, το ότι “η πλειοψηφία των απαντήσεων (ακόμα και στον κλάδο οχημάτων) θεωρεί ότι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις πρέπει να ενισχυθούν σε ελάχιστο βαθμό, επιβεβαιώνει την πεποίθηση ότι η προσωπική επαφή του ασφαλιστή με τον πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική και είναι αυτή που ενδεχομένως να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα (νέο συμβόλαιο συνεργασίας, ανανέωση κ.λπ)”.

Άξιο αναφοράς πάντως είναι το γεγονός ότι πάνω από 8 στους 10 διαμεσολαβητές θέτουν ως πάρα πολύ σημαντικούς στόχους την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη και διάδοση νέων καινοτόμων προϊόντων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα:

“Αξιολογώντας τις στρατηγικές κινήσεις και τους άξονες στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα την προσεχή 5ετία, «η αξιοποίηση της τεχνολογίας» καθώς και «η ανάπτυξη και διάδοση νέων καινοτόμων προϊόντων» αποτελεί είτε πολύ σημαντική είτε πάρα πολύ σημαντική στρατηγική κίνηση σε ποσοστό 83,6%. Επίσης, «η απόκτηση μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε ειδικές αγορές – κινδύνους» αποτελεί επίσης είτε πολύ σημαντική είτε πάρα πολύ σημαντική κίνηση σε ποσοστό 74,5%. Πέραν αυτών, επισημάνθηκε το γεγονός ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των διαμεσολαβητών καθώς επίσης και η ανάγκη σύναψης συνεργασιών και συμμαχιών προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος αλλά και μικρότερα λειτουργικά κόστη. Τέλος, άλλες εξίσου σημαντικές στρατηγικές κινήσεις και άξονες στους οποίους θα πρέπει να κινηθεί μελλοντικά ο κλάδος είναι η καθολική υποστήριξη των διαμεσολαβητών από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς επίσης και η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ασφάλισης (μικτό ασφαλιστικό σύστημα)”.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*