Ο επόμενος σταθμός της αγοράς, η εκπαίδευση

της Ελενας Ερμείδου

Πλησιάζει ο χρόνος που θα τεθεί σε ισχύ η νέα διάταξη σχετικά με τους τομείς επανεκπαίδευσης διαμεσολαβούντων, σε λιγότερο από τρεις μήνες από σήμερα. Η ΤτΕ αντικατέστησε την απόφαση 45/21.11.13 με νέα που θα έχει ισχύ από τη 1η Ιανουαρίου 2021.

Σύμφωνα με τον νόμο 4583/18 η επαγγελματική εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙΙΙ του νόμου.

Με την απόφαση αυτή η ΤτΕ περιορίζει τους τομείς της εκπαίδευσης στην προϊοντική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση πάνω στα θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς.  Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η ύλη των εξετάσεων και οι τομείς της εξεταστέας ύλης από τρεις γίνονται, δύο.  Παραμένουν ίδιες οι ώρες επανεκπαίδευσης και είναι 15.

Στόχος της ΤτΕ η υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων για όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται στο τομέα της  διανομής προϊόντων:  Πράκτορες, Συντονιστές, Μεσίτες, όργανα διοίκησης επιχειρήσεων διαμεσολάβησης, υπαλλήλους αυτών, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα πιστωτικών ιδρυμάτων.  Την πιστοποίηση θα λαμβάνουν ότι επιτυγχάνουν στις εξετάσεις.

Κατά την αξιολόγηση των σεμιναρίων, εξετάζεται, και η συνάφεια του αντικειμένου με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτιση και εμπειρία των συντακτών-επιμελητών της ύλης και των εισηγητών, οι εσωτερικές διαδικασίες και η υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι για τη διοργάνωση σεμιναρίων.

Από την πλευρά τους, οιι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις καλούνται να υιοθετούν μεθόδους και στρατηγικές εκπαίδευσης ώστε να διασφαλίσουν ότι συνεργάζονται με επαγγελματίες που διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις για την διανομή προϊόντων και την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

Παράλληλα ορίζονται ότι σε περίπτωση που ο επαγγελματίες (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) αποκτήσει το πιστοποιητικό της ΠΕΕ 153/2/2019 αλλά δεν εγγραφεί στο Μητρώο κατά τον ίδιο χρόνο, τότε για την εγγραφή του σε μεταγενέστερο χρόνο θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με το πιστοποιητικό που έχει λάβει και τα πιστοποιητικά επανεκπαίδευσης που απέκτησε μέχρι τον χρόνο της εγγραφής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*