Διευκρινίσεις Ε.Ι.Α.Σ: Νέο συνδεδεμένο μέλος η LIFE PLAN

Νέο Συνδεδεμένο Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών αποτελεί η εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, LIFE PLAN. Η είσοδος της LIFE PLAN στη χωρία των Μελών του Ινστιτούτου συμβολίζει το μεγάλο ενδιαφέρον της Διοίκησής της στην περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, στο πλαίσιο του εγνωσμένου κύρους Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Σημειώνεται πάντως πως εξ αφορμής δημοσιεύματος σε ιστοσελίδες κλαδικού ενδιαφέροντος, αναφορικά με την εγγραφή της εταιρείας LIFE PLAN ως Μέλους του Ινστιτούτου διευκρινίζεται πως:

Η εγγραφή της Εταιρείας LIFE PLAN ως Μέλους του Ινστιτούτου, έχει ακολουθήσει τις καταστατικές μας προβλέψεις περί εγγραφής Συνδεδεμένων Μελών. Η αναγραφή, στο προσφάτως κοινοποιηθέν Δελτίο Τύπου, της εγγραφής της ως Τακτικού Μέλους του Ινστιτούτου μας, οφείλεται μόνον σε τυπογραφικό λάθος επί του λεκτικού της σχετικής ανακοίνωσης. Συνεπώς, η Εταιρεία LIFE PLAN αποτελεί το νέο Συνδεδεμένο Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών“.

Ο Διευθύνων Εταίρος της LIFE PLAN, κος Δημήτρης Γαβαλάκης, Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων και Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, θιασώτης της διαρκούς εκπαίδευσης και υποστηρικτής της ουσιαστικής συμβολής της στην πρόοδο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, αλλά και ευρύτερα στην εξέλιξη της τεχνογνωσίας των στελεχών της αγοράς μας, επιστεγάζει την πίστη του στις εκπαιδευτικές αξίες δια της άρρηκτης σύνδεσης της Εταιρείας ευθύνης του, του προσωπικού της και του δικτύου πωλήσεών της με το σύνολο των ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ε.Ι.Α.Σ., προς όφελος της απόδοσης της εργασίας, της ανάπτυξης της παραγωγικότητας, αλλά και του περαιτέρω εκσυγχρονισμού όλων των δυνάμεων της LIFE PLAN, με «όχημα» την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη συστηματική μετεκπαίδευση των στελεχών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Διεύθυνση του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών καλωσορίζουν το νέο Μέλος και ευχαριστούν όλους τους παράγοντες της αγοράς μας για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν το Εκπαιδευτικό του Πρόγραμμα.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*