8 διαχρονικά προβλήματα που μαστίζουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Εν μέσω της πανδημίας και των οικονομικών επιπτώσεων που λαμβάνουν χώρα, οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης καλούνται να ανταπεξέλθουν κάτω από -νέες – αντίξοες συνθήκες. Τα βασικά προβλήματα που παραθέτει η πλειοψηφία αυτών, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Ε.Ε.Α – ICAP για τον κλάδο δεν είναι αποτελούν απόρροια του COVID-19. Είναι διαχρονικά ζητήματα στην πλειοψηφία τους και έχουν επισημανθεί κατά καιρούς στον δημόσιο λόγο.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών τους σε συνδυασμό πάντα με τη λειτουργία ολόκληρης της ασφαλιστικής αγοράς.

Αξιολογώντας τα κυριότερα προβλήματα του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα σήμερα, η υψηλή φορολογία αποτελεί πρόβλημα μείζονος σημασίας για την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του κλάδου και μάλιστα σε ποσοστό άνω του 80%.

Επίσης, η απουσία ισχυρών φορολογικών κινήτρων για ασφάλειες ζωής αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για άνω του 80% των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (τόσο εταιρειών όσο και φυσικών προσώπων), καθώς αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην απόφαση ενός ιδιώτη να συνάψει κάποιο ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής.

διαβάστε: Διαμεσολάβηση: Η δημιουργία ισχυρών σχημάτων και οι προβλέψεις ως το 2022

Η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση του πληθυσμού θεωρείται πρόβλημα για πάνω από το ήμισυ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει συστηματική προσπάθεια από αρμόδιους φορείς του κλάδου να καταστούν γνωστά στο ευρύ καταναλωτικό κοινό όλα τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης.

Ένα ακόμη θέμα που απασχολεί (πάνω από το 50% των απαντήσεων της έρευνας) τον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ο ανταγωνισμός από τα εναλλακτικά κανάλια διανομής και κυρίως από τις τράπεζες μέσω των τραπεζοασφαλειών (bancassurance), αλλά και από το ίδιο το δίκτυο των ασφαλιστικών εταιρειών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η «πίτα» της αγοράς για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ζητήματα που επίσης επισημαίνονται, αλλά σε μικρότερο βαθμό, είναι η γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος συμμόρφωσης στις νέες κανονιστικές συνθήκες και νομοθετικές ρυθμίσεις, η εξάρτηση από τις ασφαλιστικές εταιρείες κυρίως σε θέματα ύψους προμηθειών και τιμολόγησης, καθώς επίσης και το επίπεδο εκπαίδευσης αυτών.

Πέραν όμως των προαναφερόμενων, μερίδα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ανέφεραν και άλλα προβλήματα, μικρότερης όμως σημασίας συγκριτικά με τα παραπάνω, όπως τον μεγάλο αριθμό των ανασφάλιστων κυκλοφορούντων οχημάτων με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων, καθώς και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από μη «πιστοποιημένους» ασφαλιστές, όπως και από εταιρείες ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ).

διαβάστε επίσης: Insurance Intermediaries Forum: O παλμός της διαμεσολάβησης και οι σύγχρονες ασφαλιστικές λύσεις

Επιπροσθέτως, κάποιοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές επεσήμαναν και την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για την είσοδο νέων στελεχών στην αγορά (ανάγκη της καθιέρωσης του «δόκιμου» ασφαλιστικού πράκτορα).

Τέλος, από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε και η ανάγκη να καταστεί περισσότερο έντονος ο ρόλος των θεσμικών οργάνων του κλάδου, αναλαμβάνοντας πιο πολλές πρωτοβουλίες και προβάλλοντας περισσότερο τη σημασία του έργου του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Αναφέρθηκε μάλιστα ότι, οι εκπρόσωποι – φορείς του κλάδου πρέπει να αναλάβουν δράσεις προκειμένου να αναστραφεί η αρνητική εικόνα που υπάρχει από μέρος της κοινής γνώμης για τον ασφαλιστικό κλάδο γενικότερα εξαιτίας και κάποιων «παθογενειών» του παρελθόντος   (υπόθεση «Ασπίδας κλπ.).

Βάιος Κρόκος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*