Συνεργασίες τουριστικών μονάδων με ασφαλιστές

Της Ελενας Ερμείδου

Την αντιστάθμιση  ή ακόμα και την αναχαίτιση των εμποδίων στον τουρισμό επιτυγχάνουν οι συνεργασίες από τον τουριστικό κλάδο με τους ασφαλιστές.

Κοινές δηλώσεις έκαναν στελέχη από τον κλάδο του τουρισμού και την ασφαλιστική αγορά στο IW.gr, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός δημιουργεί  τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί η οικονομία, λειτουργεί ο ως μαγνήτης προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και ξένων επενδύσεων, αποτελεί ανάχωμα κατά της ανεργίας, ωστόσο σε περιόδους κρίσης όπως συνέβη το περασμένο καλοκαίρι με την πανδημία η ανθεκτικότητα  μπορεί να κλονιστεί.  Από την πλευρά τους οι ασφαλιστές τονίζουν ότι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις σωστές καλύψεις λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στους κινδύνους, προλαβαίνοντας ακόμα μεταξύ άλλων τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την επέλευση και αναγγελία της ζημιάς, συμπληρώνοντας ότι ένα σωστό συμβόλαιο και μια σωστή συνεργασία με μία ασφαλιστική δύνανται να κάνει και την διαχείριση κρίσης.

Ο τουρισμός, σε αντίθεση με τις περισσότερες δραστηριότητες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, αποτελεί οριζόντια δραστηριότητα και όχι κάθετη.H δραστηριότητα του τουρισμού επιδρά σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως μεταφορές (π.χ. ταξίδι με αεροπλάνο και transfer με λεωφορείο), διαμονής (σε ξενοδοχείο ή αλλού), εστίασης (σε εστιατόρια ή bar εντός ή εκτός του χώρου διαμονής), διασκέδασης (περιλαμβανομένων των επισκέψεων σε αξιοθέατα) και κατανάλωσης σε καταστήματα. Έτσι ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα που -ούτως ή άλλως- αφορά πολλά και διάφορα μέρη του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας.

Η συνεισφορά του τουρισμού το 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ φτάνει το 12,5% στο ΑΕΠ και  το 17,1% στην εργασία. Είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα 3,2 δισ., εκ των οποίων τα 1,2 δισ. σε εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η έμμεση συνεισφορά του, αντιστοιχεί μεταξύ 27,5% έως 33,1%.

Στην περίοδο που διανύουμε ο τουρισμός έχει υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα λόγω αφενός της μείωσης των εισοδημάτων και αφετέρου της διστακτικότητας του κόσμου να ταξιδέψει για λόγους υγείας. Η ανάκαμψη του τουρισμού προϋποθέτει την αντιμετώπιση του κορωνοϊού από ιατρικής πλευράς και την ανάκαμψη των οικονομιών. Παράλληλα, διαφαίνεται μια ισχυροποίηση των τάσεων για βιωσιμότητα (sustainability) και ψηφιακό μετασχηματισμό, τις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει και εκμεταλλευτεί ο ελληνικός τουρισμός.

Στις από κοινού δηλώσεις τονίζουν τα στελέχη ότι η ασφάλιση είναι απαραίτητη στον κλάδο για να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και σε περιόδους κρίσεων. Και δύο κλάδοι καλούνται να συνεργαστούν μελετώντας τις νέες ανάγκες. Μία εξ΄ αυτών κατά κοινή ομολογία είναι η θωράκιση των ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών μονάδων απέναντι στα cyber χτυπήματα. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μία ακόμα ανάγκη είναι η ασφάλιση των πιστώσεων.

Αν ανατρέξουμε στην περίπτωση της Thomas Cook θα θυμηθούμε ότι τα μη εισπρακτέα τιμολόγια έφτασαν τα 138 εκατομμύρια ευρώ.  Το ποσό αυτά ανέβηκε στα 190 εκατομμύρια, υπολογίζοντας και τις κρατήσεις που ακυρώθηκαν το 2019. Οι απώλειες για το 2020 έφταναν τα 930 εκατομμύρια για όλους τους κλάδου του τουρισμού.  Ενώ, στην συνέχει είχαμε τον κορωνοϊό που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον κλάδο.

Οι συζητήσεις για νέες συνεργασίες ή αλλαγές των πολιτικών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τονίζουν τα στελέχη θα πρέπει να ξεκινήσουν τώρα προκειμένου να είναι έτοιμος ο κλάδος απέναντι στην νέα τουριστική σεζόν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*