Εν αναμονή διορθώσεων για να πάρουν την σκυτάλη οι ασφαλιστές

Συντάξεις, επενδύσεις, ανάπτυξη: Τρεις τομείς που άπτονται το ενδιαφέρον των ασφαλιστικών. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. 

της Ελενας Ερμείδου

Μόνο, αν επιλυθούν τα προβλήματα που απορρέουν από το κανονιστικό πλαίσιο του Solvency II, οι ασφαλιστικές θα μπορούν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή μακροχρόνιας χρηματοδότησης στην Ευρώπη που απαιτείται για να στηριχτεί η ανάπτυξη της οικονομίας. χρηματοδότηση της οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη βρίσκεται στην διαδικασία μελέτης και αναθεώρησης του πλαισίου όπως έχει γράψει το IW.gr σε πρόσφατο δημοσίευμα. Κάποιες τροποποιήσεις αναμένονται αρχές του επομένου έτους. Οι τροποποιήσεις αυτές θα έχουν να κάνουν με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις όπου θα επιτρέψουν τις περαιτέρω μακροπρόθεσμες επενδύσεις από ασφαλιστικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την Insurance Europe, διεθνείς και εγχώριους κύκλους της ασφαλιστικής αγοράς απαιτούνται βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των υποχρεώσεων και των κεφαλαιακών αποθεμάτων καθώς και οι δύο αυτές πλευρές καθορίζουν την επενδυτική δυναμική που διαθέτουν οι ασφαλιστικές.

«Από την πλευρά των υποχρεώσεων, το περιθώριο κινδύνου και η προσαρμογή μεταβλητότητας πρέπει να καθοριστούν για να αποφευχθούν οι υπερβολικές αποτιμήσεις των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και της τεχνητής μεταβλητότητας στους δείκτες φερεγγυότητας. Από την πλευρά των περιουσιακών στοιχείων, απαιτούνται βελτιώσεις στην αντιμετώπιση κεφαλαίων με βάση τον κίνδυνο τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και των χρεωστικών περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αναγνωρίζονται σωστά οι πραγματικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές. Οι σωστές βελτιώσεις θα επιτρέψουν στους ασφαλιστές όχι μόνο να διατηρήσουν, αλλά να ενισχύσουν σημαντικά το ρόλο τους ως οι μεγαλύτεροι θεσμικοί μακροπρόθεσμοι επενδυτές της Ευρώπης, καθώς επίσης και να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση των αγορών κεφαλαίων.

Από την πλευρά της η ΕΕ σταθμίζοντας του παράγοντες ανάπτυξης, επιχειρεί μέσω των διορθωτικών κινήσεων να ενισχύσει την συμβολή των ασφαλιστικών στις επικουρικές ιδιωτικές συντάξεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το δημογραφικό. Ομοίως, ανανγνωρίζει την σημασία τον ρόλο των ασφαλιστικών στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, προτείνοντας μέτρα και δίνοντας κίνητρα στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την χρηματοοικονομική εκπαίδευση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*