Ευρωπαϊκή Πίστη: Ισχυρά μεγέθη με άμεση προσαρμογή στις συνθήκες

του Βάιου Κρόκου

Την ικανότητα άμεσης προσαρμογής στις συνθήκες, κάτι που αποδεικνύεται τα τελευταία 43 χρόνια, σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές της εταιρείας ανέδειξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος κατά την έναρξη της διαδικτυακής συνέντευξη Τύπου για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου της Εταιρίας.

Περιέγραψε, μεταξύ άλλων, την συνεχή άνοδο στα μεγέθη της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια (π.χ ίδια κεφάλαια 4,25 δισ. ευρώ σήμερα έναντι 1,47 δισ. το 2009 κ.α), την αυξητική τάση που έχουν επιμέρους δείκτες της Εταιρίας στις μέρες μας σε αντίθεση με το σύνολο της αγοράς, σημειώνοντας πως τα καλύτερα χρόνια είναι αυτά που δεν έχουν έρθει ακόμα!

Για παράδειγμα, τα δεδουλεμένα ασφάλιστρα εμφανίζονται αυξημένα κατά 5,2% το πρώτο εξάμηνο, την ώρα που το σύνολο της αγοράς καταγράφει κάμψη 4,5% την ίδια περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε 113,1 εκατ. ευρώ, έναντι 107,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της εταιρείας κ. Στέφανος Βερζοβίτης, οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι παρουσίασαν αύξηση 2,6% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο, έναντι αύξησης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς κατά 3,6%.

Ο κλάδος αυτοκινήτου (αστική ευθύνη και χερσαία οχήματα) σημείωσε αύξηση 4,5%% έναντι μείωσης 5,3% της ελληνικής αγοράς την αντίστοιχη περίοδο. Όσον αφορά τον Κλάδο Ζωής, σημειώθηκε αύξηση 8% για την Εταιρία την ώρα που στην ασφαλιστική αγορά παρατηρείται πτώση 8,7%.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί και η ενίσχυση του δείκτη SCR στο 172,7%  έναντι 167,6% το προηγούμενο εξάμηνο, την ώρα που η Εταιρία αύξησε εκ νέου το μερίδιο της στην αγορά (5,5% έναντι 5,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο)

Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, έγινε αναφορά και στην πορεία 8μηνου με την διοίκηση να εκφράζει την ικανοποίηση της, μιας και καταγράφεται αύξηση της παραγωγής κατά 4,7%.

 

Μεταξύ άλλων, η Εταιρία διαβλέπει τόσο τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε επίπεδο επενδυτικών επιλογών (ενδιαφέρον για ΑΠΕ) όσο και τις αναγκαίες προσαρμογές που απαιτούνται λόγω συνθηκών (ελαφρά μετατόπιση από κρατικά ομόλογα σε εταιρικά υψηλής διαβάθμισης), όπως επισημάνθηκε.

Παράλληλα, θετικά ήταν τα σχόλια για τις προσπάθειες που συντελλούνται όσον αφορά την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος (Επιτροπή Πισσαρίδη), τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία που μπορεί να φέρει η ιδιωτική ασφάλιση σε αυτό, κάτι που έχει επισημάνει εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Πίστη, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Νικόλαος Χαλκιόπουλος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

-Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου σημείωσαν αύξηση 5,5% και ανήλθαν σε € 113,1 εκ., έναντι € 107,2 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση ύψους 5,2% των Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων του Ομίλου, τα οποία ανήλθαν σε € 106,5 εκ., έναντι € 101,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σε σύγκριση με την υποχώρηση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς κατά 4,5% περίπου την αντίστοιχη περίοδο.

-Το μερίδιο που κατέχει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά για το Α΄ εξάμηνο 2020, ανέρχεται σε 5,5%, έναντι 5,1% το Α΄ εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς στον Κλάδο Ζωής διαμορφώθηκε σε 3,8%, έναντι 3,3% το Α’ εξάμηνο του 2019 ενώ το μερίδιο αγοράς στους Κλάδους Ζημιών υπολογίζεται αυξημένο σε 6,9%, από 6,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

-Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα € 13,8 εκ., έναντι € 16,1 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

-Το αποτέλεσμα Ασφαλιστικών Εργασιών διαμορφώθηκε σε € 24,6 εκ., έναντι των € 26,6 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2019, εμφανίζοντας υποχώρηση κατά 7,5%, η οποία αντανακλά τη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων, ως απόρροια του Covid-19 στις διεθνείς και εγχώριες χρηματαγορές.

-Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Αυτοκινήτων ανήλθαν στα € 16,3 εκ., από τα € 9,0 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση 81,3%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των καθαρών δεδουλευμένων ασφαλίστρων και τη μείωση των ζημιών.

-Τα κέρδη ασφαλίσεων στον Κλάδο Ζωής ανήλθαν στα € 2,3 εκ., από τα € 11,1 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η υποχώρηση ύψους 79,6% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πληρωθεισών αποζημιώσεων κατά € 2,9 εκ., καθώς και στη μείωση του καθαρού εισοδήματος επενδύσεων κατά € 6,9 εκ., αποτέλεσμα της επίδρασης του Covid-19 στις διεθνείς χρηματαγορές.

-Τα κέρδη ασφαλίσεων των Λοιπών Γενικών Κλάδων ανήλθαν στα € 6,0 εκ., από τα € 6,5 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση 6,9%, κυρίως λόγω της αύξησης των αντασφαλίστρων κατά € 1,3 εκ., καθώς και της αύξησης των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά € 0,7 εκ..

-Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου κατέγραψε οριακή μείωση ύψους 1,0%, ανερχόμενο σε € 139,8 εκ. στο τέλος του Α’ εξαμήνου από € 141,2 εκ. στο τέλος του 2019, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην καθαρή κερδοφορία ύψους € 10,3 εκ., στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους € 6,6 εκ., στο κόστος αγοράς Ιδίων Μετοχών ύψους € 1,3 εκ. και στη ζημιά από αποτίμηση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου κατά € 4,0 εκ.

-Τα Μαθηματικά Αποθέματα και οι Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν σε € 300,1 εκ., παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,8%, έναντι € 302,6 εκ. την 31/12/2019.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό της Μητρικής Εταιρίας αυξήθηκε κατά 2 άτομα, φτάνοντας τους 446 εργαζόμενους σε σύγκριση με την 31/12/19. Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι ο Όμιλος πραγματοποίησε 27 δράσεις Ε.Κ.Ε., κατά το Α’ εξάμηνο του 2020, πλήρως εναρμονισμένες με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Οικουμενικό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε..

«Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη διατήρησε την κερδοφόρα πορεία του, αυξάνοντας την παραγωγή ασφαλίστρων, καθώς και το μερίδιο αγοράς στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. Τα αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου επιβεβαιώνουν την ικανότητα του Ομίλου να προσαρμόζεται άμεσα και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους κινδύνους που εμφανίζονται μέσα σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον για την Παγκόσμια και την Ελληνική οικονομία.

Η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19, καθώς και οι Φυσικές Καταστροφές – συνέπεια της κλιματικής αλλαγής – ήταν τα κυριότερα γεγονότα που οδήγησαν τόσο την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά όσο και τις Διεθνείς Χρηματαγορές σε ένα περιβάλλον οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας. Η Διοίκηση του Ομίλου προχώρησε από την πρώτη στιγμή στην ενεργοποίηση της Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων εξετάζοντας σε συχνή βάση τη ρευστότητα, τις επιπτώσεις του Covid- 19 και των λοιπών κινδύνων στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Για την καλύτερη αξιολόγηση, διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις ευαισθησίας και stress tests στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου ακόμα και σε ακραία σενάρια. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε όλα τα σενάρια, τόσο οι Δείκτες Φερεγγυότητας όσο και η Ρευστότητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει μια σειρά από προληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων μελλοντικών κινδύνων.

Με συνεχή στήριξη στο Δίκτυο Πωλήσεων, στους Ασφαλισμένους και τους Εργαζόμενους και οδηγό τη σταθερά θετική πορεία του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους και βρισκόμαστε εμπράκτως δίπλα στην κοινωνία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», σημείωσε στο μήνυμα του για τα αποτελέσματα ο κ. Βερζοβίτης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*