Τερματίζουν το κοντέρ οι αστικές ευθύνες

της Ελενας Ερμείδου

Τερμάτισαν το κοντέρ οι αστικές ασφαλίσεις. Ο Covid19 και τα πρωτόκολλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δουλεύουν υπέρ των επιχειρήσεων και τόσο, αλλά ούτε και υπέρ των ασφαλιστών.

Οι πέντε νέες τάσεις στον κλάδο Αστικών Ευθυνών

Οι ασφαλιστές αστικών ευθυνών αναζητούν την χρυσή τομή. Δηλαδή με ποιο τρόπο να πάρουν κινδύνους καλύπτοντας τους πελάτες τους, και από την άλλη να μην αναλάβουν κινδύνους που είναι άγνωστοι ή που μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις μη ελεγχόμενες.

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει υλικές και σωματικές βλάβες τρίτων με υπαιτιότητας της επιχείρησης. Τα τρίτα άτομα μπορεί να είναι πελάτες της επιχείρησης, μπορεί να είναι προμηθευτές, επισκέπτες, περαστικοί τυχαία, συνεργάτες, εργαζόμενοι της επιχείρησης, γείτονες.

Ο ασφαλισμένος καθώς και τα μέλη της οικογένειας του δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή καθώς το συμβόλαιο μέσω των καλύψεων για εργοδοτικές ευθύνες παρέχει προς αυτόν καλύψεις για ηθικές βλάβες και ψυχικής οδύνης προς τα μέλη της οικογένειας.

Μείζονος σημασίας οι επεκτάσεις του συμβολαίου. Στις επεκτάσεις που θα ζητήσει ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει ορίζονται ακριβώς με σαφήνεια τα αίτια πρόκλησης ζημιάς που μπορεί να συμβούν αποκλειστικά και μόνο από την λειτουργία της επιχείρησης.

Όπως γράψαμε σε προχτεσινό δημοσίευμα στο IW.gr ήσσονος σημασίας και η αστική ευθύνη προϊόντων, ειδικά το τελευταία διάστημα λόγω της πανδημίας καθώς αρκετά προϊόντα είναι ευπαθή. Η αστική ευθύνη προϊόντος καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί σε τρίτους, και πάλι αυτοί μπορεί να είναι πελάτες, συνεργάτες,, τελικοί καταναλωτές, Και εδώ καλείται ο αντισυμβαλλόμενος και πάλι να ορίσει τις αιτίες πρόκλησης ζημιάς. Κάποιες αιτίες μπορεί να είναι η συσκευασία του προϊόντος, η αλλοίωση του προϊόντος κ.α.

Σημαντικό ρόλο παίζουν τα όρια που καλύπτει ένα συμβόλαιο αστικής ευθύνης και οι επεκτάσεις. Και στις αυτές παραμέτρους  θα πρέπει να μελετώνται εξ’ αρχής οι πιθανές απειλές που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση, ο όγκος τους  στο μέγιστο βαθμό, η συχνότητα και η σφοδρότητα.

Αλλαγές σίγουρα θα υπάρξουν στο μέλλον ανάλογα με τις περιστάσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*