Οι πέντε νέες τάσεις στον κλάδο Αστικών Ευθυνών

της Ελενας Ερμείδου

Αύξηση δικαστικών διαφορών, πολυπλοκότερες δικαστικές αποφάσεις και συλλογικές προσφυγές, ανακλήσεις αυτοκινήτων που κοστίζουν περισσότερο και τροφίμων, αυξημένος αντίκτυπος από πολιτικές διαταραχές σε πολύ περισσότερες χώρες, αυξημένες αξιώσεις για μούχλα και λεγεωνέλλα από το κλείσιμο της οικονομία λόγω Covid19.

Ο κοινωνικός πληθωρισμός, οι αρνητικές τάσεις και η αβεβαιότητα στην οικονομία λόγω Covid19 γεννούν μία δύσκολη αγορά για τους ασφαλιστές ευθυνών.

Ανάλυση της Allianz δείχνει ότι τα ελαττωματικά προϊόντα είναι η κύρια αιτία αξιώσεων τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά η πανδημία Covid-19 επηρεάζει τα σενάρια απωλειών με διαφορετικούς τρόπους.

Οι πέντε τάσεις

1η Τάση: Κοινωνικός πληθωρισμός στις ΗΠΑ και αύξηση συλλογικών προσφυγών παγκοσμίως

Ο κοινωνικός πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο που επικρατεί στις ΗΠΑ, λόγω της αυξανόμενης εμφάνισης δικαστικών διαφορών, πιο φιλελεύθερων αξιώσεων εργαζομένων για αποζημιώσεις, καθώς και νέων εννοιών αδικοπραξίας και αμέλειας. Από το 2014 έως το 2018 σχεδόν διπλασιάστηκε από 28 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 54 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οι χρηματοδοτούμενες αγωγές δεν αυξάνονται μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας σε μια αυξανόμενη τάση συλλογικής έννομης προστασίας, Αυτό γίνεται όσο τα εμπόδια για τους καταναλωτές μειώνονται για να ξεκινήσουν δράσεις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της AGCS, είναι πολύ νωρίς για να εντοπιστεί μια αντίστροφη τάση, ωστόσο το κλείσιμο δικαστηρίων λόγω της πανδημίας Covid-19 μπορεί να επιβραδύνει τον κοινωνικό πληθωρισμό υπό το πρίσμα ότι οι ενάγοντες συνειδητοποιούν ότι θα χρειαστούν χρόνια για να εκτελεστούν οι δίκες.

2η Τάση: Αύξηση του κόστους επισκευής αυτοκινήτων και κόστους ανάκλησης

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε ένας αυξανόμενος αριθμός ανακλήσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Στις ΗΠΑ, υπήρχαν 966 ανακλήσεις για λόγους ασφάλειας που επηρέασαν πάνω από 50 εκατομμύρια οχήματα το 2019 – περισσότερα από δύο κάθε μέρα. Στην Ευρώπη, ο αριθμός των ανακλήσεων έφτασε τα 475 για το 2019 – το υψηλότερο ποσοστό στη δεκαετία του 2010 και αύξηση 11 τοις εκατό από έτος σε έτος.

Σε πολλές περιπτώσεις, τα εξαρτήματα μπορούν να παραχθούν από έναν μεταξύ των λίγων προμηθευτών που εξυπηρετούν ολόκληρη τη βιομηχανία. Το γεγονός αυτό μπορεί να κάνει την βιομηχανία επιρρεπή στον κίνδυνο συσσώρευσης – ως αποτέλεσμα, οι ανακλήσεις να έχουν γίνει μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, ένας αερόσακος ή ένας κινητήρας θα μπορούσε να ανακληθεί λόγω ελαττώματος. Η ανάκληση αυτή επηρεάζει πολλές εταιρείες και μοντέλα.

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα της τεχνολογίας είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας απώλειας. Στο παράγοντα αυτό συντελεί: ο αυξημένος χρόνος εργασίας για την πραγματοποίηση επισκευών, η ανάγκη για πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι μηχανικοί και οι επισκευαστές. Και τέλος η αυξανόμενη τιμή ανταλλακτικών.

3η Τάση: Οι όλο και περισσότερεςανακλήσεις τροφίμων και τα κλειστά εργοστάσια κοστίζουν

Οι ανακλήσεις τροφίμων αυξάνονται παγκοσμίως. Σε αυτό παίζουν ρόλοι οι εξής παρακάτω παράγοντες: οι παγκόσμιες κατασκευές, οι λιγότεροι προμηθευτές σε πολυσύνθετες αλυσίδες εφοδιασμού, ο ενισχυμένος κανονιστικός έλεγχος, καθώς και βελτιωμένη τεχνολογία που επιτρέπει καλύτερη ανίχνευση παθογόνων οργανισμών.

Οι κατασκευαστές πρέπει να αναγνωρίσουν αυτούς τους παράγοντες και να είναι προσεκτικοί σχετικά με το ποιοι είναι οι προμηθευτές τους και να διενεργούν τακτικούς ελέγχους.

Η πανδημία του κορωνοϊού θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο – και να θέσει ειδικές προκλήσεις για – ανακλήσεις τροφίμων στο μέλλον: Από τη μία πλευρά, τα πρότυπα υγιεινής έχουν αυξηθεί δραματικά, γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει τους κινδύνους μόλυνσης. Από την άλλη πλευρά, με προσωρινές απαγορεύσεις λόγω του ιού, τα προσωρινά κλειστά εργοστάσια, το απομακρυσμένο εργατικό δυναμικό, οι μειώσεις ελέγχων βάσει κανονισμών αλυσίδες εφοδιασμού, θα αυξήσουν τους κινδύνους.

4η Τάση: Οι διαμαρτυρίες στα άστυ απειλούν με ζημιές

Οι διαμαρτυρίες στη Γαλλία, οι αστικές αναταραχές στη Χιλή, το Χονγκ Κονγκ και τη Βολιβία και πιο πρόσφατα οι ρατσιστικές ταραχές στις ΗΠΑ είναι σημαντικά παραδείγματα της αύξησης των αστικών αναταραχών παγκοσμίως: Η πολιτική βία προκαλεί ολοένα και περισσότερες ζημιές στην ιδιοκτησία, διαταραχές και απώλεια προσέλκυσης εσόδων σε πολλές επιχειρήσεις.

Υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές αξιώσεις από απεργίες, ταραχές και αστικές αναταραχές ή λεηλασίες. Σύμφωνα με τους ειδικούς του AGCS, το ξέσπασμα του κορωνοϊού μπορεί να έχει καταστέλλει προσωρινά  διαμαρτυρίες στα άστυ σε ορισμένες χώρες, αλλά τα βασικά κοινωνικά ζητήματα δεν έχουν επιλυθεί και πιθανότατα θα υπάρξουν περαιτέρω διαμαρτυρίες στο εγγύς μέλλον.

5η Τάση: Η ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους, μετά από κορωνοϊό

Τα περιστατικά περιβαλλοντικής ρύπανσης μπορεί να έχουν επιζήμιες συνέπειες για μια επιχείρηση – δύο κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα υψίστης σημασίας: ανησυχίες για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα με την ανάπτυξη λεγεωνέλλας και μούχλας και, δεύτερον, ο αυξανόμενος κίνδυνος διώξεων, λόγω μη προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι κίνδυνοι μούχλας και λεγεωνέλας έχουν επιδεινωθεί από την παύση λειτουργίας εμπορικών κτιρίων ή ξενοδοχείων λόγω Covid19:

Όταν ορισμένα συστήματα ποιότητας του αέρα ή εγκατάστασης νερού είναι αδρανή για ελάχιστο χρονικό διάστημα είναι πιο ευαίσθητα στη μόλυνση από βακτήρια. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη, μη ανιχνευμένη ανάπτυξη μούχλας μπορεί να προκύψει από τις εταιρείες ακινήτων που καθυστερούν τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή ανακαίνισης κτιρίων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*