Ασφάλιση διακοπής εργασιών, ο μεγάλος άγνωστος

της Ελενας Ερμείδου

Δεν είναι άγνωστη μόνο για τους ασφαλιστές, είναι και για τους πελάτες. Αυτό αποδείχτηκε με την έλευση της πανδημίας.  Εγιναν πολλές συζητήσεις που πήραν την μορφή συγκρούσεων για την ασφάλιση διακοπής εργασιών και για το αν αποζημιώνει συμβάντα μεταδοτικών ασθενειών. Απαντήσεις ακόμα δεν μπορούν να δοθούν, ωστόσο σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η ασφάλιση διακοπής εργασιών καλύπτει:

Την απώλεια μεικτού κέρδους λόγω απώλειας κύκλου εργασιών ή αυξημένου κόστους λειτουργίας. Για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της αποζημίωσης πρέπει το συμβάν να οφείλεται σε υλική ζημιά. Τι μεικτό κέρδος περιλαμβάνει το καθαρό κέρδος και τις δαπάνες κατά την διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης.  Ο χρόνος της αποζημίωσης ξεκινά από την ημέρα που θα συμβεί η ζημιά μέχρι η επιχείρηση να επανέλθει σε κανονική λειτουργία. Ο χρόνος αποζημίωσης θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζεται μία επιχείρηση για να επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Το κεφάλαιο που θα πρέπει να ασφαλίσει μία επιχείρηση θα πρέπει να βασίζεται στον ετήσιο κύκλο εργασιών ως ποσοστό στο οικονομικό αποτέλεσμα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να προβλεφτεί ο ετήσιος κύκλος εργασιών του επομένου έτους. Συνήθως το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο έχει διάρκεια ενός έτους. Στην διακοπή επιχειρηματικών λειτουργιών δεν υπάρχει απαλλασσόμενο ποσό αλλά αριθμός ημερών. Τέλος αφαιρείται από την αποζημίωση ότι ποσό εξοικονομηθεί.

Συζητείται αυτές τις ημέρες αν η ασφάλιση διακοπής εργασιών θα μπορούσαν να καλύψουν και να αποζημιώσουν για μεταδοτικές ασθένειες όπως είναι ο Covid-19. Στο τραπέζι των συζητήσεων πολλά θέματα όπως και το θέμα το πώς αποφασίζουν οι κυβερνήσεις να κλείσουν τις οικονομίες και ποιες είναι ευθύνες τους. Τι γίνεται για παράδειγμα όταν υπάρχει μία πανδημία και οι ζημιές σε μία επιχείρηση προέλουν από την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την οικονομία και όχι από την πανδημία.

Σε επίπεδο EIOPA,  ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην εμπέδωση των μέτρων πρόληψης τα οποία θα ενισχύσουν αυτά του δημόσιου τομέα. Προτείνεται να αποτυπωθεί η χρήση των μέτρων πρόληψης στο ύψος των ασφαλίστρων καθώς και στους όρους για την κάλυψη NDBI καθώς και η δημιουργία πλατφόρμας για τον συντονισμό του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τη διαμόρφωση των μέτρων πρόληψης. Προτείνεται η παροχή απλής κάλυψης NDBI έναντι του κινδύνου της πανδημίας με διαφανείς όρους. Προτείνεται η προσφορά παραμετρικής κάλυψης για τους κινδύνους NDBI έναντι του κινδύνου της πανδημίας. Τέλος, προτείνεται υποχρεωτική κάλυψη NDBI σε όλη την Ευρώπη, η θέσπιση εθνικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών Pools, η ανάπτυξη του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας κοινής λύσης ανθεκτικότητας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*