Οι καταναλωτές αύξησαν τις αποταμιεύσεις τους

της Ελενας Ερμείδου

«Οι καταναλωτές έχουν αυξήσει απότομα τις αποταμιεύσεις τους, καθώς αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες δαπανών».

Αν ίσχυε και στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα ήταν ένα δυνατό ξεκίνημα για την ασφαλιστική αγορά. Έχοντας ήδη η αγορά έτοιμα προϊόντα αποταμίευσης θα μπορούσε να πείσει. Δεν ελήφθησαν τέτοιου είδους ωστόσο μέτρα, οπότε ο Σεπτέμβρης κάνει ποδαρικό με πολλά ερωτήματα. Πώς πήγε η αγορά; Πώς θα κινηθεί; Σε ποιες γραμμές θα υπάρχει προσφορά και ζήτηση κ.ο.κ. .

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του Covid-19 έφεραν την οικονομία της Ελλάδας πίσω.  Σύμφωνα με την μελέτη της Alpha Bank για την ελληνική οικονομία  το πρώτο επτάμηνο του τρέχοντος έτους σημειώθηκε έλλειμμα ύψους 4,4% ως ποσοστό στο ΑΕΠ του 2019, έναντι στόχου για πλεόνασμα 0,6%. Το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε καταγραφεί πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ 2019.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής οικονομίας που έθεσε σε εφαρμογή η κυβέρνηση, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα αφενός την αύξηση των δαπανών, αφετέρου τη μείωση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από φόρους ήταν μειωμένα το πρώτο επτάμηνο, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του προϋπολογισμού, κατά 13,6% συνολικά, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες, εξαιρουμένων δηλαδή των εξόδων για τόκους που αφορούν στην αποπληρωμή του χρέους, υπερέβησαν κατά 16,3% τις προϋπολογισθείσες.

Οι εθνικές κυβερνήσεις  ανά τον κόσμο έχουν ανακοινώσει μέτρα για την υποστήριξη των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ωστόσο το μέγεθος των προγραμμάτων ποικίλλει ανά χώρα. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, σε γενικές γραμμές, φορολογικές ελαφρύνσεις, αναβολές φόρων και ενισχύσεις εισοδημάτων.

Σε πολλές χώρες, οι εθνικές κυβερνήσεις εγκατέλειψαν τα παραδοσιακά ανώτατα όρια δανεισμού, προκειμένου να αυξήσουν τις δημοσιονομικές δαπάνες και να διατηρήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες, εφαρμόστηκαν ειδικά προγράμματα για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε εργαζόμενους εκτός παραδοσιακών αγορών εργασίας, όπως στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες, ωστόσο, καθώς οι κυβερνήσεις υιοθετούν φορολογικά μέτρα για να βοηθήσουν τα νοικοκυριά, οι καταναλωτές έχουν αυξήσει απότομα τις αποταμιεύσεις τους, καθώς αντιμετωπίζουν περιορισμένες ευκαιρίες δαπανών ή εντείνονται οι ανησυχίες για την πορεία της απασχόλησης και των εθνικών οικονομιών.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι το IW σε δημοσιεύματα του έκανε αναφορά στους μηχανισμούς ασφάλισης και αποζημίωσης  σε χώρες εκτάκτου ανάγκης. Η Ελλάδα να συμπληρώσουμε δεν είχε έκθεση στον κίνδυνο και στον συγκεκριμένο μηχανισμό αποζημίωσης όταν ενεργοποιήθηκε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*