Μείωση προθεσμιακών καταθέσεων ασφαλιστικών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Ελενα Ερμείδου

Μειώθηκαν για το μήνα Ιούλιο οι καταθέσεις προθεσμίας των ασφαλιστικών και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των μηνών Μαϊού και Ιουνίου.

Στα  1,026 ευρώ κατήλθαν οι καταθέσεις προθεσμίας τον Ιούλιο έναντι 1,105 και 1,131 ευρώ τον μήνα Ιούνιο και Μάϊο αντίστοιχα.  Η μηνιαία καθαρή ροή -4, -27 και 93 αντίστοιχα για κάθε μήνα.

Οι καταθέσεις όψεως αυξήθηκαν στα 2,657 ευρώ έναντι 2,486 και 2,523 αντίστοιχα για τον Ιούλιο, τον Ιούνιο και τον Μάϊο με τις μηνιαίες καθαρές ροές 174, -36 και -28.

Το σύνολο των καταθέσεων / ρέπος στα 3,683, 3,591 και 3,654 με καθαρή μηνιαία ροή 170, -63 και 65 αντίστοιχα για κάθε μήνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*