Στα 2,73 δισ. οι επενδύσεις σε unit linked το 2019

Επενδύσεις από τις ελληνικές ασφαλιστικές σε κρατικά ομόλογα και unit linked κυριαρχούν και το 2019. 

της Ελενας Ερμείδου

Στα 18,87 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το σύνολο τους ενεργητικού των ασφαλιστικών το 2019 έναντι 17,06 δισεκατομμύρια το 2018.

Στο 46,9% του συνόλου του ενεργητικού,  φθάνοντας τα 8,85 δισεκατομμύρια ευρώ, οι τοποθετήσεις των ασφαλιστικών σε κρατικά ομόλογα, έναντι 45% και 7,68 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2018.

Να σημειωθεί ότι σήμερα οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων είναι πολύ χαμηλές με το γερμανικό δεκαετές στο -55% και το ελληνικό δεκαετές στο 1.03%, ενώ αναμένονται νέες εκδόσεις.

Δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία του ενεργητικού αποτελούν οι επενδύσεις σε unit linked τον κίνδυνο των οποίων συμβολαίων φέρουν οι ασφαλισμένοι. Οι αποδόσεις των συμβολαίων αυτών συνδέονται με επενδύσεις ή συνδυάζονται με δείκτες.

Στο τέλος του 2019 η κατηγορία αυτή του ενεργητικού ανήλθε σε 2,73 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 2,34 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2018, και αποτέλεσε το 14,5% του συνόλου του ενεργητικού έναντι 13,7% το 2018.

Χαμηλά είναι τα επίπεδα των επενδύσεων σε μετοχές, ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια, ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά στοιχεία.

Το 2019 τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων διαμορφώθηκαν στα 4,05 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% έναντι του 2018. Αντίστοιχα, αύξηση κατά 13,9% παρουσίασαν και οι ακαθάριστες αποζημιώσεις κατά το 2019, που έφθασαν τα  2,24 δισεκατομμύρια έναντι 1,96 δισεκατομμύρια το 2018.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2019 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR)23 του  κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 1,89 δισεκατομμύρια., ενώ τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,41 ευρώ. Η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR)24 για τον κλάδο υπολογίστηκε σε 0,69 δισεκατομμύρια, ενώ τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,26 δισεκ. ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*