Τρεις νέοι επικεφαλής σε Γενικές Διευθύνσεις της ΑΑΔΕ

Νέοι επικεφαλής τριών Γενικών Διευθύνσεων τής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επελέγησαν μέσα από την προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία.

Ειδικότερα, οι νέοι επικεφαλής είναι οι εξής: Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Βασιλική Ηλιοπούλου. Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Ευθύμιος Σαΐτης. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ιωάννης Καββαδάς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*