Πρόσληψη του ΓΓ του ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α, Ι. Τζανάκου στην Επιτροπή OPSG της EIOPA

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης με ιδιαίτερη τιμή και χαρά ανακοινώνει την πρόσληψη του Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού της Συμβουλίου κου Ιωάννη Τζανάκου, στην Επιτροπή Ενδιαφερομένων Μερών επί Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Σχημάτων (Occupational Pensions Stakeholder Group – OPSG) της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority-EIOPA) για θητεία τεσσάρων (4) ετών.

Η EIOPA είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας. Ως ανεξάρτητο θεσμικό εποπτικό όργανο συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Ένωσης. Η Επιτροπή OPSG ιδρύθηκε για να διευκολύνει τη διαβούλευση της EIOPA με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για θέματα της αγοράς επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών στην Ευρώπη.

Με την συγκεκριμένη εξέλιξη, δίδεται μια μοναδική ευκαιρία στην Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης να εκπροσωπηθεί σε υψηλό επίπεδο στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γενικό της Γραμματέα και να λαμβάνει πρωτογενώς πληροφόρηση για όλες τις εξελίξεις του κλάδου, παρεμβαίνοντας ταυτόχρονα εποικοδομητικά στη διαμόρφωση πολιτικών στον ασφαλιστικό και επαγγελματικό συνταξιοδοτικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας της εγχώριας αγοράς επαγγελματικής ασφάλισης. 

Ευχαριστούμε το Συμβούλιο Εποπτών της EIOPA για την επιλογή του κου Τζανάκου στο συμβουλευτικό της όργανο, την επιτροπή OPSG. 

Κατωτέρω μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές ανακοινώσεις της ΕΙΟPA:

Οι εργασίες της επιτροπής ξεκινούν άμεσα με την πρώτη συνεδρίαση να λαμβάνει χώρα αύριο στις 16.7.2020 με τηλεδιάσκεψη και όχι δια ζώσης στην Φρανκφούρτη, λόγω και της συνεχιζόμενης κρίσης COVID-19. Κατά τη διάρκεια αυτής της τετραετούς εντολής του OPSG θα τεθούν πολλά θέματα και ζητήματα. Είναι βέβαιο ότι το OPSG θα παίξει σημαντικό ρόλο στην αναθεώρηση του IORP II έως τον Ιανουάριο του 2023, την εφαρμογή και τις δοκιμές των στρες test για τα ΤΕΑ και άλλες πρωτοβουλίες που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, π.χ. για το όραμα της Ευρώπης αναφορικά με τις αγορές κεφαλαίων, τυχόν χρηματοδοτικές δράσεις για την υποστήριξη των συντάξεων και τους τρόπους αντιμετώπισης των αλλαγών που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον εξαιτίας του COVID-19. Πολλές από τις επερχόμενες προτάσεις του ΕΚ θα προκύψουν μετά από συζητήσεις που αφορούν τα ΙΕΣΠ και θα ολοκληρωθούν κατά το τελευταίο μέρος της εντολής της θητείας του OPSG  που λήγει το καλοκαίρι του 2024. Επί του παρόντος, το σημαντικότερο έργο είναι η οριστικοποίηση και η επιτυχία του PEPP.

Ο κ. Ιωάννης Τζανάκος υπέβαλε αίτηση για να γίνει μέλος της μόνιμης ειδικής επιτροπής επαγγελματικών συντάξεων της EIOPA στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΙΟPA, όντας πρόθυμος να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του τεράστιου ζητήματος του pension gap τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Εάν δεν αναληφθεί δράση, τα επόμενα χρόνια οι Ευρωπαίοι θα αντιμετωπίσουν σημαντική μείωση του βιοτικού τους επιπέδου κατά την συνταξιοδοτική τους περίοδο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Τζανάκου

Ο κ. Τζανάκος έχει πτυχίο B.Sc. και M.Sc. πτυχίο στη Διεθνή Λογιστική & Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Cass Business School (City University of London). Επιπλέον, έλαβε πλήρη υποτροφία για πτυχίο MBA από το ALBA Graduate Business School.

Δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στον κλάδο των ασφαλίσεων / συντάξεων, κατά τη διάρκεια των οποίων αντιμετώπισε διαφορετικές προκλήσεις κανονιστικών απαιτήσεων κυρίως λόγω της νομοθεσίας για το Solvency ΙΙ.

Ως σύμβουλος και εξειδικευμένος λογιστής, μοιράζεται την τεχνογνωσία του σχετικά με τα βήματα που απαιτούνται για την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και προσφέρει υπηρεσίες για τη σωστή λειτουργία τους που περιλαμβάνουν Οργάνωση, Εποπτεία και Διοίκηση.

Είναι εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ως μέρος των καθηκόντων του, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα συμμετέχοντας σε συναντήσεις και συζητήσεις με αρμόδιους ξένους και εγχώριους εποπτικούς φορείς και οργανισμούς για θέματα που αφορούν τον τομέα των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένης και της ενσωμάτωσης της οδηγίας IORP II.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*