5G, εκτιμήσεις Accenture για την ελληνική οικονομία

Ενήμεροι, θετικά προσκείμενοι αλλά επιφυλακτικοί οι Έλληνες καταναλωτές απέναντι στο 5G. Ενώ δηλαδή γνωρίζουν και δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για πλήθος εφαρμογών του 5G στην καθημερινότητά τους, είναι επιφυλακτικοί στην υιοθέτησή του λόγω αντιλαμβανόμενων θεμάτων σε επίπεδο ασφαλείας, κόστους και υγείας, σύμφωνα με μελέτη που παρουσίαση σήμερα 23 Ιουλίου η Accenture για την για την πορεία της Ελλάδας προς το 5G

Ομοίως, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στην Ελλάδα, ενώ αναγνωρίζουν ότι το 5G διαθέτει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ως τεχνολογία -ικανά να μεταμορφώσουν σημαντικά το επιχειρείν την επόμενη πενταετία, δυσκολεύονται να οραματιστούν πιθανές εφαρμογές και υλοποιήσεις του 5G στον κλάδο τους, προσβλέποντας σε υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες ή κλαδικά οικοσυστήματα που θα αναπτυχθούν.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ελλάδα εμφανίζονται με κοινές προσδοκίες και στρατηγική για το 5G στη χώρα μας, αξιολογώντας πιθανά μοντέλα συνεργασίας για την κοινή ανάπτυξη του δικτύου. Προσδοκούν σε νέες ροές εσόδων, όχι απλά δημιουργώντας και παρέχοντας νέες υπηρεσίες, αλλά αναπτύσσοντας νέα συνεργατικά επιχειρηματικά μοντέλα.

Η ανάλυση της Accenture δείχνει ότι το 5G μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, καθώς διαπιστώνεται ότι έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ΑΕΠ έως και $6,27 δις στο χρονικό διάστημα 2022-2028 και να δημιουργήσει μέχρι και 46.000 νέες θέσεις εργασίας.

Οι επιχειρήσεις -ανεξαρτήτως κλάδου- θα πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα για την επερχόμενη εποχή του 5G, λαμβάνοντας σειρά σημαντικών αποφάσεων σε θέματα όπως: βιωσιμότητας επενδύσεων, προτεραιοποίησης πιθανών εφαρμογών της τεχνολογίας, νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγικών. Οφείλουν λοιπόν να εισέλθουν και να πλοηγηθούν σε έναν κόσμο αυξημένης λειτουργικής πολυπλοκότητας, αξιολογώντας τόσο τις αναμενόμενες αποδόσεις όσο και το κόστος των σχετικών επενδύσεων.

Η σωστή προσέγγιση -και μάλιστα, οι στρατηγικές συνεργασίες- θα παίξουν καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Με βάση τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να καθορίσουν αρχικά το όραμά τους για την εποχή του 5G και στη συνέχεια να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες για την υιοθέτηση και πλήρη ανάπτυξή του.

 Η ετοιμότητα των εταιρειών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα για το 5G

Οι πάροχοι στην Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει να κάνουν πιλοτικές δοκιμές της νέας τεχνολογίας, ωστόσο εκτιμάται ότι το 5G θα αρχίσει να αναπτύσσεται σταδιακά από τις αρχές του 2021. Όλοι οι πάροχοι συμφωνούν ότι το eMBB θα είναι από τις πρώτες διαθέσιμες εμπορικές υπηρεσίες 5G. Πρόσθετα, όλοι εξετάζουν πιθανά μοντέλα συνεργασίας για την ανάπτυξη του δικτύου, το οποίο πρακτικά σημαίνει κοινές επενδύσεις και χρήση αυτού. Η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την αδειοδότηση νέων σταθμών βάσης και το προσιτό κόστος αρχικής επένδυσης για τη δημοπρασία φάσματος και την αναβάθμιση του δικτύου, αναγνωρίζονται από όλους τους παρόχους ως οι σημαντικότερες προκλήσεις.

Η αντίληψη και η εξοικείωση των ελληνικών κλάδων με το 5G

Πραγματοποιήσαμε μια διαδικτυακή έρευνα που απαντήθηκε από 245 εταιρείες σε 13 διαφορετικούς κλάδους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν >30% του ΑΕΠ της χώρας, απασχολώντας ~275.000 εργαζομένους. Συγκεκριμένα, το επίπεδο γνώσης των ελληνικών εταιρειών, σχετικά με τα χαρακτηριστικά του 5G, είναι εξαιρετικά υψηλό, ενώ τα στελέχη τους αναγνωρίζουν ότι η εν λόγω τεχνολογία έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η μελέτη αποκάλυψε παράλληλα μια σχετική αβεβαιότητα για το 5G, καθώς μόνο ορισμένες επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνολογίας στην Ελλάδα πιστεύουν στην παροχή δραματικά βελτιωμένων ταχυτήτων που υπόσχεται το 5G.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν γενικά ότι οι εφαρμογές 5G θα μεταμορφώσουν σημαντικά την καθημερινότητά μας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια (έως το 2025), καθώς επίσης ότι η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως IoT, AI και Robotics θα επηρεάσει άμεσα τις περισσότερες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά όμως, 51% των εταιρειών εκτιμούν ότι το αρχικό κόστος επένδυσης θα είναι το κύριο εμπόδιο για την υιοθέτηση του 5G. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρουν τρόπους για να διασφαλίσουν την απόδοση των επενδύσεών τους (ROI). Τέλος, όσον αφορά τις προκλήσεις, ορισμένες εταιρείες υπογραμμίζουν την ανησυχία τους σε θέματα ασφαλείας ως πιθανό τροχοπέδη για την υιοθέτηση του 5G.

Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις αυτές είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν, αξιοποιώντας τη δύναμη των οικοσυστημάτων και την υποστήριξη κατάλληλων συνεργατών. Συγκεκριμένα, πολλές εταιρείες στην έρευνα τόνισαν τον κεντρικό ρόλο του οικοσυστήματος, με 57% των εταιρειών να θεωρεί ότι οι συνεργασίες εντός του κλάδου τους για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος 5G θα είναι επωφελείς για όλους τους συμμετέχοντες. Πρόσθετα, το 82% των εταιρειών δήλωσαν ότι χρειάζονται υποστήριξη από εξειδικευμένους συνεργάτες προκειμένου να αντιληφθούν και να οραματιστούν πιθανές εφαρμογές και υλοποιήσεις του 5G στις επιχειρήσεις και τους κλάδους τους.

5G: Ισχυρός μοχλός Ανάπτυξης για την Ελλάδα

Το οικονομετρικό μοντέλο της Accenture Research εκτιμά ότι η υιοθέτηση του 5G στην Ελλάδα θα αυξήσει κατά $4,18 δισ. το ΑΕΠ (+1,2%) στο χρονικό διάστημα 2022-2028, ενώ σε περίπτωση συνεργασίας για την ανάπτυξη του δικτύου, η αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να αγγίξει τα $6,27 δις. Εστιάζοντας στην απασχόληση, το 5G αναμένεται να δημιουργήσει 31.000 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα μας έως το 2028, ενώ σε περίπτωση συνεργασίας για την ανάπτυξη του δικτύου, η αύξηση της απασχόλησης μπορεί να φτάσει τις 46.000 νέες θέσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*