Το σταυρόλεξο της ηλεκτροκίνησης δεν λύνεται εύκολα

της Έλενας Ερμείδου

Στην αγορά ξεκίνησαν να μέτρα προώθησης και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτροκίνησης. Νέα προγράμματα ετοιμάζουν και οι ασφαλιστικές, ενώ επίσης αλλάζει ριζικά το μοντέλο των κινδύνων για τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές και τους ασφαλιστές, ωστόσο ακόμα τίποτα δεν έχει ειπωθεί για την μπαταρίες ηλεκτροκίνησης, παρά τους κινδύνους που ενέχουν.

Αναδύονται, όπως έχει γράψει σε προγενέστερα δημοσιεύματα το IW.gr  νέοι κίνδυνοι από τη χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων και των μπαταριών τους. Δεν είναι εύκολη η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε νέες μορφές ενέργειας. Υπάρχουν κίνδυνοι για το περιβάλλον Χρειάζονται πολλές, μακροχρόνιες και διαρκείς δοκιμές, ώστε οι απειλές να μετατραπούν σε ευκαιρίες και οφέλη.

Από τον Ιούνιο δόθηκε η εκκίνηση για τη μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Η πρώτη σημαντική παρέμβαση του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε προς διαβούλευση μέχρι την 1η Ιουλίου, πέρα από τα οικονομικά κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος, που έχουν ήδη παρουσιαστεί, αφορά στην παροχή φορολογικών κινήτρων, με στόχο την ελάφρυνση του κόστους χρήσης ενός ηλεκτρικού οχήματος αλλά και την ανάπτυξη σημείων φόρτισης και τα σχέδια έχουν ήδη προχωρήσει.

 ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 Τα κίνητρα που παρέχονται περιλαμβάνουν: έκπτωση δαπάνης για την αγορά και τη μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού ή και plug-in υβριδικού οχήματος, με την προσαύξηση να ανέρχεται στο 50% και στο 35%, αντίστοιχα (75% ή 35% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές), αυξημένους συντελεστές απόσβεσης παγίων, κάλυψη του κόστους φόρτισης και της παροχής οχήματος σε εργαζομένους, χωρίς αυτά να τους επιβαρύνουν ως φορολογητέο εισόδημα, αλλά και εξαίρεση της αγοράς οχήματος μηδενικών ρύπων από την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τη δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από φυσικά πρόσωπα.

Ενθαρρύνεται μέσω φορολογικών κινήτρων και η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, καθώς προβλέπεται αυξημένος συντελεστής απόσβεσης παγίων και έκπτωση δαπάνης για την αγορά και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης, με την προσαύξηση να φτάνει στο 50% και στο 70% σε νησιωτικές περιοχές, ενώ στην περίπτωση αποκλειστικής χρήσης αυτών από τους εργαζομένους, η προσαύξηση θα ανέρχεται στο 30%.

«Ενεργοποιείται» και ο δημόσιος τομέας μέσω της υποχρεωτικής ποσόστωσης στις δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος οχημάτων. Προβλέπεται το 25% των νέων οχημάτων, από τον Αύγουστο του 2021, να είναι ηλεκτρικά.

Επιπροσθέτως, εισάγονται, υποχρεωτικά, «πράσινα» κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης στις διαδικασίες ανάθεσης του δημόσιου τομέα συμβάσεων που είναι συναφείς με τη χρήση στόλου οχημάτων, ώστε να έχουν προβάδισμα οι υποψήφιοι που διαθέτουν οχήματα χαμηλών εκπομπών.

Στήριξη στη βιομηχανία και τις επενδύσεις

Η βιομηχανία είναι πυλώνας για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και στο νομοσχέδιο προβλέπεται η παροχή σημαντικών κινήτρων που στοχεύουν στην εγκατάσταση παραγωγικών επενδύσεων σε τεχνολογίες και τομείς της ηλεκτροκίνησης (μπαταρίες, φορτιστές, εξαρτήματα οχημάτων) στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης.

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 5% και για πέντε (5) κερδοφόρες χρήσεις, η αύξηση των συντελεστών απόσβεσης παγίων και η δυνατότητα απόσβεσης της επένδυσης σε μόλις τρία χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, η έκπτωση δαπάνης εργοδοτικών εισφορών κατά τη φάση κατασκευής και ανεξάρτητα από την ηλικία του εργαζομένου με προσαύξηση της δαπάνης κατά 50%, και η προσαύξηση της κεφαλαιουχικής δαπάνης για τα πάγια στοιχεία ενεργητικού της μονάδας κατά 15%, είναι κίνητρα που μειώνουν σημαντικά τις φορολογικές υποχρεώσεις μιας νεοσύστατης παραγωγικής επιχείρησης, δίνοντας ταυτόχρονα ισχυρό κίνητρο και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου υψηλής τεχνολογίας.

Συνδυαστικά με τα οικονομικά κίνητρα προβλέπεται η επιτάχυνση της έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, προκειμένου η διεκπεραίωση της διαδικασίας να γίνεται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Κέντρα φόρτισης

 Οι υποδομές φόρτισης είναι μια τρίτη ουσιαστική και δομική παρέμβαση, με πολύπλευρες διαστάσεις, επιτρέποντας τη γρήγορη ανάπτυξη δικτύων φόρτισης που να καλύπτουν επαρκώς την ελληνική επικράτεια.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει, σύμφωνα με το σχέδιο, την εκπόνηση ειδικών σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω των οποίων χωροθετούνται θέσεις στάθμευσης και φόρτισης, προβλέποντας μάλιστα τη δωρεάν στάθμευση των ηλεκτρικών οχημάτων σε αυτές:

  • Με τον δημόσιο τομέα να δημιουργεί ειδικές θέσεις για τη στάθμευση και τη φόρτιση σε όλα τα κτήρια των δημόσιων υπηρεσιών που διαθέτουν χώρους στάθμευσης.
  • Με τη δημιουργία χώρων στάσης-στάθμευσης ΤΑΞΙ, όπου θα εγκατασταθούν υποδομές φόρτισης και στις υφιστάμενες και στις νέες πιάτσες, ώστε οι οδηγοί των ηλεκτροκίνητων ΤΑΞΙ να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες επαναφόρτισης κατά την αναμονή επιβατών.
  • Με την πρόβλεψη εγκατάστασης επαρκών σημείων φόρτισης αναλογικά με τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης στα νέα αλλά και στα υπό ανακαίνιση κτήρια, όπως επίσης και στα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης υφιστάμενα κτήρια.
  • Με την απλοποίηση της διαδικασίας, ώστε ένας κάτοχος ηλεκτρικού οχήματος που κατοικεί σε πολυκατοικία να μπορεί εύκολα και γρήγορα να εγκαταστήσει έναν οικιακό φορτιστή στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσής του.
  • Με τη δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών σε τοπικό επίπεδο για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης, σύμφωνα με προδιαγραφές που θα εκδοθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μητρώο Υποδομών και Φορέων της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης

 Δημιουργείται Μητρώο Υποδομών και Φορέων της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης, με στοιχεία τόσο για τους φορείς της αγοράς όσο και για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης.

Μέσω αυτού, αφενός διευκολύνεται η εποπτεία της σχετικής αγοράς και αφετέρου ο πολίτης αποκτά ψηφιακή πρόσβαση στο δίκτυο φόρτισης, λαμβάνοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο μέσω του κινητού τηλεφώνου για τη διαθεσιμότητα του εγγύτερου σημείου φόρτισης.

Ταυτόχρονα, παρέχονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το κόστος φόρτισης, την πλοήγηση σε διαθέσιμο σημείο φόρτισης, την κράτηση θέσης, τη σύγκριση τιμών.

Οργανώνεται η ανάπτυξη και λειτουργία των υποδομών φόρτισης, για τις οποίες υπεύθυνοι είναι οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΦΕΥΦΗΟ). Καθορίζεται ο ρόλος του Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης, ο οποίος, μέσω των υπηρεσιών εντοπισμού και πληρωμής που παρέχει, διευκολύνει την πρόσβαση στις υποδομές φόρτισης καθώς και τη χρήση τους.

Καθορίζεται ρητά ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ, που υποχρεούται να διευκολύνει τη σύνδεση σημείων φόρτισης με το δίκτυο διανομής.

Πλαίσιο λειτουργίας συνεργείων επισκευής

 Εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατάλληλο τεχνικό πρότυπο για την εγκατάσταση των υποδομών φόρτισης. Θεσπίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, ενώ οι τεχνίτες των συνεργείων θα εκπαιδεύονται και θα πιστοποιούνται για τις γνώσεις τους και την άσκηση του επαγγέλματος.

Περιλαμβάνεται επίσης πρόβλεψη για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*