Πολύ μακριά η αγορά από την πραγματικότητα

της Ελενας Ερμείδου

Τρεις παρατηρήσεις φτάνουν για το σημερινό editorial: «Είμαστε πολύ μακριά από το να έχουμε δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης, όπως πρέπει. Είμαστε πολύ μακριά από τα έχουμε φορολογικά κίνητρα για τις συντάξεις. Είμαστε πολύ μακριά από τα να υπάρχει μία ισονομία φορολογική μεταξύ των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και των ομαδικών ασφαλίσεων».

Τις τρεις αυτές παρατηρήσεις διατύπωσε ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH στο ασφαλιστικό συνέδριο της ethosmedia.

Η αγορά, επίσης είπε ψάχνει να βρει διαύλους για να κατευθύνει κάποια χρήματα από τα 17 δισεκατομμύρια που διατηρεί στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο στην ελληνικό τοπική οικονομία. Τέλος επανέφερε στην συζήτηση, την ότι η κυβέρνηση  έχει δεσμευτεί  για φοροαπαλλαγές στην ασφάλιση κατοικίας μέσα στο 2020.

Η στήλη αυτή σήμερα στέκεται σε δύο άλλα σημεία. Στο «είμαστε πολύ μακριά» και στο «η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί».

Το είμαστε πολύ μακριά μπορεί να σημαίνει ότι θέλουμε δουλειά, μπορεί να σημαίνει ότι είμαστε τόσο μακριά που δεν θα καταφέρουμε να συναντηθούμε.

Το η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί δεν σημαίνει στην Ελλάδα ότι η κυβέρνηση υλοποιεί. Οι υποσχέσεις δεν κοστίζουν για αυτούς που τις δίνουν, κοστίζουν για αυτούς που τις πιστεύουν, μέχρι αποδείξεως ….. και τα γνωστά που λέγονται, κάθε φορά.

Μέχρι τώρα οι υποσχέσεις που έχουν μία λογική νομιμοποιούν το πομπό όχι τον δέκτη. Όλοι μας αποζητάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο θα φέρει ζωτικές αλλαγές, θα μας απαλλάξει τα βάρη των στρεβλών καταστάσεων, έτσι μάθαμε εύκολα να δεχόμαστε ‘νομιμοποιημένες’ λέξεις, υποσχέσεις, προτάσεις και να μην δεχόμαστε απλές, πραγματικές λέξει, προτάσεις, υποσχέσεις.

Μακάρι να βγουν όλα αληθινά και η λέξη δέσμευση να αποκτήσει αξία και εμείς να έχουμε εμπιστοσύνη σε κυβερνητικές δεσμεύσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*