Αλλάζουν τέσσερα πλαίσια ασφάλισης

Αλλάζει το πλαίσιο ασφάλισης μηχανικών, οι εγγυήσεις, δημιουργείται πουλ περιουσίας, αναμορφώνονται οι αξιώσεις που προκύπτουν από τις ροές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

της Ελενας Ερμείδου

Το 2021 προβλέπεται να ανακάμψει η παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρει σε μελέτη της η Swiss Re, καθώς θα περιορίζεται ο αντίκτυπος που έχει δημιουργήσει ο Covid-19.

Ενώ, η ύφεση θα είναι βραχύβια, η οικονομική ύφεση θα είναι βαθύτερη της μεγάλης ύφεσης του 1930. Ως αποτέλεσμα η παγκόσμια ζήτηση για ασφάλειες θα συρρικνωθεί κατά 6% στο κομμάτι της ζωής και μόλις 9,91% στις γενικές 0,01%. Συγκριτικά, τα ασφάλιστρα ζωής το 2019 αυξήθηκαν 2,2% και των γενικών 3,5%.

Ο λόγος για τον οποίον το ποσοστό των γενικών ασφαλίσεων δεν θα παρουσιάσει μεγάλες μειώσεις είναι ότι ο Covid-19 χτύπησε σε μία εποχή όπου τα τιμολόγια σκληραίνουν. Σε αντίθεση με τις ασφαλίσεις ζωής όπου τα χαμηλά επιτόκια επηρεάζουν τα αποταμιευτικά. Σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθούν τα προϊόντα θνησιμότητας.

Σύμφωνα με την Swiss Re η σκλήρυνση των τιμολογίων θα παραμείνει στον κλάδο ζωής λόγω της δυναμικής των ζημιών και της πτώσης της προσφοράς για ασφάλιση κυρίως στις εμπορικές ασφαλίσεις. Αυτό έρχεται σε συνδυασμό με την ανάκαμψη των τιμών, στηρίζοντας την μακροπρόθεσμη κερδοφορία.

Το μεγαλύτερο χτύπημα στα ασφάλιστρα θα δεχτούν οι εμπορικές και ταξιδιωτικές ασφαλίσεις, όπως επίσης η ναυτιλία, οι αερομεταφορές και οι πιστώσεις. , τα ασφάλιστρα που έχουν πληγεί περισσότερο αναμένεται να είναι στο εμπόριο και στις ταξιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως η ναυτιλία, η αεροπορία και η πίστωση. Τα ασφάλιστρα περιουσίας και τα ιατρικά θα παραμείνουν σε σταθερά.

Σε ό,τι αφορά των όγκο των απαιτήσεων από την πανδημία, η Swiss Re αναφέρει ότι παρά το ότι υπάρχει ασάφεια, ο κλάδος των ασφαλειών είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένος για να απορροφήσει τις ζημιές.  Η κερδοφορία του κλάδου θα αμφισβητείται καθώς οι εταιρείες αντιμετωπίζουν απώλειες που σχετίζονται με την πανδημία και τις  χαμηλές αποδόσεις από τις επενδύσεις λόγω των χαμηλών επιτοκίων.

Τέλος, η Swiss Re αναφέρει ότι θα επιταχύνει την αναμόρφωση των απαιτήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας, την διαμόρφωση ενός πουλ περιουσίας, την αναδιαμόρφωση του πλαισίου ασφάλισης μηχανικών και των εγγυήσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*