Έσπασαν ρεκόρ οι Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας

Της Ελενας Ερμείδου

Με μερίδιο που φτάνει το 36% επί των συνολικών πωλήσεων, πρώτοι των πρώτων στις πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων περιουσίας βγήκαν οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας το 2019.  Εκδόθηκαν 1,3 εκ. συμβόλαια αξίας 323 δισ.

Αμέσως μετά τους πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας ακολουθεί το τραπεζικό κανάλι διανομής με ποσοστό 33,6% επί της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων, οι μεσίτες ασφαλίσεων με ποσοστό 14,6%, τα δίκτυα και πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας με ποσοστό 8,1%,  οι απευθείας πωλήσεις με ποσοστό 7,4%.

Το 36,6% των ασφαλισμένων κεφαλαίων ήταν ίσο και χαμηλότερο των 10 εκ., το 13,3% κάτω του 1 εκ., το 6,8% μεταξύ 3 με 10 εκ.

Δηλώθηκαν 22 χιλιάδες ζημίες και καταβλήθηκαν συνολικά 24,2 εκ. αποζημιώσεις . Το απόθεμα εκκρεμών ζημιών που σχηματίστηκε διαμορφώθηκε στα 46,8 εκ. και αφορούν αποζημιώσεις στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους έκδοσης του συμβολαίου. Η πλειοψηφία των ζημιών αφορούσε σε κατοικίες με τις αποζημιώσεις στον τομέα να φτάνουν τα 24,2 εκ. και τις εκκρεμείς αποζημιώσεις στα 46,8 εκ.

Σημειώνεται στην έρευνα τα κανάλια διαμεσολάβησης που έχουν οριστεί σύμφωνα με τον Ν. 4583/2018 «Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων» και είναι:δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, μεσίτες ασφαλίσεων, συνεργασία με τράπεζες (bancassurance), απευθείας πωλήσεις (πωλήσεις μέσω αλληλογραφίας, ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων), διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας (των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*