Πόσες αναφορές έγιναν στον ΣτΚ και για ποιους κλάδους ασφάλισης το 2019

Ισχνή αλλά αυξητική είναι άνοδος των αναφορών στον Συνήγορο του Καταναλωτή για περιπτώσεις που αφορούν υπηρεσίες ασφάλισης. Ειδικότερα, από τις 1.546 καταγγελίες που έγιναν στον Χρηματοπιστωτικό κλάδο το 2019, οι 28 αφορούσαν επενδύσεις, συντάξεις και κινητές αξίες, οι 432 αφορούσαν υπηρεσίες ασφάλισης και οι 1086 αφορούσαν τραπεζικές υπηρεσίες. Από το σύνολο των αναφορών στον ΣτΚ, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο αναλογεί ποσοστό 13,6% το 2019.

Αναφορικά με τον ασφαλιστικό κλάδο, το 38% των αναφορών που υποβλήθηκαν στο Συνήγορο του Καταναλωτή το 2019 συγκέντρωσαν οι ασφαλίσεις υγείας, ατυχημάτων και άλλα, το 33,1% οι ασφαλίσεις ζωής, το 28% οι ασφαλίσεις κατοικίας και ιδιοκτησίας ενώ οι ασφαλίσεις ταξιδιών και ασφαλίσεις μεταφορών συγκέντρωσαν το 0,5%.

διαβάστε επίσης: Ασφαλιστική αγορά: Υποθέσεις που απασχόλησαν τον Συνήγορο του Καταναλωτή

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*