Παράταση έως 31 Ιουλίου στην εξ αποστάσεως εργασία

Δικαίωμα για παράταση στην εξ αποστάσεως εργασία ως την 31η Ιουλίου δίνει στους εργοδότες απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η απόφαση που δημοσιεύθηκε σε σχετικό ΦΕΚ: 

Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ’ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), ως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Ιουλίου 2020.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*