Επενδύσεις ασφαλιστικών με υψηλό οικονομικό πολλαπλασιαστή

της Ελενας Ερμείδου

Στα 24 δισ. κεφάλαια  που απαιτούνται έως το 2025 για έργα υποδομών στην Ελλάδα ρόλο θέλει να έχει η εγχώρια ασφαλιστική αγορά.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια καθίστανται σημαντικά στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής μια και τα κρατικά ταμεία δεν είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν το σύνολο των επενδυτικών αναγκών. Οι επενδύσεις που ασφαλιστικών σε έργα υποδομών μπορούν να έχουν μεγάλο οικονομικό πολλαπλασιαστή, ωστόσο η συμμετοχή τους σε επενδύσεις τέτοιας κλίμακας απαιτεί παρεμβάσεις και αλλαγές στον υπολογισμό αποθεματικών κεφαλαίων κατά την Solvency II.

Την ανάγκη χρηματοδότησης νέων υποδομών στην Ελλάδα μέσω των ομολόγων υποδομών επεσήμανε μία ακόμα φορά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFX, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, χτες μιλώντας στο IWLive.

Μετά την οπισθοδρόμηση της ελληνικής οικονομίας στην οικονομική κρίση κατά περίπου 50%, τα έργα υποδομής μπορούν να αυξήσουν τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μειώνοντας παράλληλα και το ποσοστό ανεργίας, αλλά και αυξάνοντας έμμεσα την ζήτηση και σε άλλους επιτελικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Συμπληρωματικά εργαλεία χρηματοδότησης καθίστανται τα ομόλογα έργων. Η καμπύλη της προσφοράς των ομολόγων έργου είναι αυξητική αν σημειώσουμε ότι 600% ήταν η αύξηση που καταγράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009, στα 14 δισ. δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως σύμφωνα με τα στοιχεία του IJ Global2. Η τάση θα συνεχίζει να είναι αυξητική αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι ανάγκες για έργα υποδομών ετησίως μέχρι το 2030 φτάνουν το 1 τρισ.

Ενδιαφέρον για τα ομόλογα υποδομών έχουν πολλές κατηγορίες επενδυτών μεταξύ αυτών και οι μακροπρόθεσμοι θεσμικοί επενδυτές οι οποίοι αναζητούν υψηλότερες των κρατικών ομολόγων αποδόσεις, σταθερές, προβλέψιμες και ασφαλείς.

Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ διαθέτει μηχανισμό στήριξης Ομολόγων Εργου, PBCE, μέσω γραμμών χρηματοδότησης στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο βασικός δανεισμός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*