Το κόστος του κορωνοϊού για τους ασφαλιστές

της Ελενας Ερμείδου

Δεν θα υπερβούν τα 50 με 70 δισεκατομμύρια δολάρια οι συνολικές απώλειες από τον Covid-19 για τον κλάδο των αντ/ασφαλειών σύμφωνα με τους αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας Berenberg. Σημαντικά κάτω των αρχικών προβλέψεων για απώλειες της τάξεως των 107 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ οι οποίες αφορούσαν τον κλάδο γενικών ασφαλειών.

Ένα μήνα μετά βλέπουμε να μειώνονται το κόστος των συνολικών απαιτήσεων από τον Covid-19 για τον κλάδο των αντ/ασφαλειών.

Οι αναλυτές δεν πιστεύουν ότι η πανδημία ένα σημαντικό ζήτημα για τον αντ/ασφαλιστικό κλάδο καθώς οι απώλειες είναι πλήρως ελεγχόμενες. Οι δε αντασφαλιστές έχουν ξεπεράσει τις απώλειες της πανδημία από άποψη Φερεγγυότητας ΙΙ και άλλων συναφών απαιτήσεων.  Οι δείκτες Solvency ενδεχομένων να απολέσουν ένα 20-30% αλλά και πάλι παραμένουν εντός των στόχων.

Συνοψίζοντας οι αναλυτές τονίζουν πως οι ασφαλιστές στα θεμελιώδη τα πάνε καλά, και αυτό γιατί έχουν γράψει στα βιβλία τεράστια κέρδη και διαθέτουν ταμειακές ροές σε καθημερινή βάση.

Ενώ οι αξιώσεις έναντι του covid-19 είναι ελέγξιμες και υπάρχουν και κάποιες αντισταθμίσεις, όπως οι χαμηλές αξιώσεις στο κλάδο αυτοκινήτου από το lockdown, τα αντασφαλιστικά τιμολόγια αυξάνονται για τον κλάδο για τις εμπορικές ασφαλίσεις λόγω μείωσης του ανταγωνισμού και της έλλειψης ρευστότητας των ψηφιακών νεοφυών επιχειρήσεων.

Στην αναφορά τους, οι αναλυτές παρουσιάζουν τις απώλειες από τον Covid-19 παρόμοιες με τις απώλειες ενός μεσαίου ή μεγάλου καταστροφικού συμβάντος που είναι προσιτές.

Φυσικά, είναι πολύ νωρίς για να κατανοήσουμε το πραγματικό οικονομικό κόστος της πανδημίας, καθώς και το πλήρες εύρος των αξιώσεων.

Μέχρι στιγμής, οι αναλυτές της  Berenberg σημειώνουν  ότι οι εκτιμώμενες και αναφερόμενες απώλειες από τον ασφαλιστικό και αντασφαλιστικό κλάδο φτάνουν μόλις  τα 15 δισεκ. δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσουν στα 50 δισεκ.  στο χαμηλότερο επίπεδο τους.

Οι εκτιμήσεις προέρχονται α. από την συλλογή των αναφερόμενων μέχρι στιγμής ζημιών (14 δισεκ), β. την συνολική πρόβλεψη για τις συνδυασμένες απώλειες μικρών ασφαλιστών παγκοσμίως (1 δισεκ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*