Αλλάζουν οι απαιτήσεις στην ασφάλιση

.. συνέχεια .. Νέοι κίνδυνοι για τις αλυσίδες εφοδιασμού

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα έχει πολλές επιπτώσεις στην ασφάλιση και τις απαιτήσεις για αποζημιώσεις, καθώς η τεχνολογία γεννά νέους κινδύνους και ανοίγματα. Η ευθύνη μετατοπίζεται εντός της αλυσίδας εφοδιασμού.

Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά οχήματα θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντων αυτοκινήτου, αν και θα υπάρξουν επίσης συνέπειες για τις εμπορικές ασφαλίσεις του κλάδου περιουσίας & ατυχημάτων, σύμφωνα με την Allianz Global Corporate Specialty.

Ευθύνες προϊόντων

Οι νέες και υπάρχουσες τεχνολογίες θα δοκιμαστούν από τις πραγματικές συνθήκες και τις ακραίες συνθήκες οδήγησης, ενώ άλλες νέες διαδικασίες παραγωγής όπως η εκτύπωση 3D ή 4D θα μπορούσαν να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Η δομή των ηλεκτρικών οχημάτων

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα αποτελούνται από λιγότερα μέρη αλλά πιο ολοκληρωμένα μέρη.  Αυτό που αποτελείται από τρία μέρη σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο σήμερα, έχει μόνο ένα μέρος σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, ο μικρότερος αριθμός εξαρτημάτων συνδέεται όλο και περισσότερο μέσω αισθητήρων και ενσωματωμένου λογισμικού, προσθέτοντας πολυπλοκότητα και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα μέρη και ποιος ευθύνεται για οποιοδήποτε ελάττωμα.

Την ίδια στιγμή, η ηλεκτροκίνηση χρησιμοποιεί περισσότερα μικρό – προϊόντα (μικρά εξαρτήματα) τα  οποία σχεδιάζονται και παράγονται ξεχωριστά. Εάν ο κύκλος ζωής διαφόρων εξαρτημάτων ενός από ολοκληρωμένα μέρη δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα, το κόστος επισκευής μπορεί να είναι πολύ υψηλό.

… συνεχίζεται ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*