Νέοι κίνδυνοι για τις αλυσίδες εφοδιασμού

συνέχεια .. Ηλεκτρικά οχήματα και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση θα σημαίνει αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία είναι ήδη ευάλωτη λόγω του μικρού αριθμού εξειδικευμένων παραγωγών.

Ενώ η ιδέα του just-in-time είναι εδώ και θα μείνει , οι νέες διαδικασίες, τα υλικά και οι τρόποι εργασίας θα δημιουργήσου νέους κινδύνους σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένου των περιβαλλοντικών κινδύνων, των κινδύνων που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο, των cyber κινδύνων και των πολιτικών.

Η ταχεία μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απαιτεί από τους κατασκευαστές να προμηθεύουν  τους πελάτες τους με βιώσιμα εξαρτημάτων και πρώτες ύλες,  όσο αυξάνεται η παραγωγή.

Προβλέπεται ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση της ζήτησης για κρίσιμες πρώτες ύλες όπως το κοβάλτιο και το λίθιο – η προσφορά λιθίου σύμφωνα με την Allianz θα τριπλασιαστεί έως το 2025, ξεπερνώντας τρέχουσα προσφορά.

Η αποτελεσματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών θα είναι επομένως απαραίτητη για τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες και για τον περιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από ελλείψεις πρώτων υλών. Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανησυχίες θα δώσουν επίσης έμφαση στην ανιχνευσιμότητα και τη διαφάνεια των αλυσίδων εφοδιασμού πρώτων υλών εάν οι κατασκευαστές  προωθήσουν το μοντέλο της αειφόρου ανάπτυξης.

(… συνεχίζεται ...)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*