Αλλαγές στις μεταφορές, νέο μοντέλο κινδύνων

Της Ελενας Ερμείδου

Επιταχύνεται ο ρυθμός εισόδου ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά. Το μέλλον των μεταφορών γίνεται ηλεκτρικό. Αλλάζει ριζικά το μοντέλο των κινδύνων για τους κατασκευαστές, προμηθευτές, ασφαλιστές. Πολύ δύσκολη η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα. 

Η αύξηση της ζήτησης και οι κυβερνητικές πολιτικές, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι οι δύο κύριοι λόγοι. Σύμφωνα με την Allianz Global Corporate Specialty μέχρι και 100 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα εκτιμάται να έχουν βγει στους δρόμους μέχρι το 2030 σε σύγκριση με τα επτά εκατομμύρια που κυκλοφορούν σήμερα.

Πότε θα ανοίξει ο δρόμος για την ηλεκτροκίνηση

Ενώ, η ασφάλιση των ηλεκτρικών οχημάτων καλά εδραιωμένη, υπάρχουν αναδυόμενοι κίνδυνοι και προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος. Με το που θα γίνει κατανοητός και διαχειριστεί ο κίνδυνος θα ανοίξει ο δρόμος διάπλατα προς την ηλεκτροκίνηση.

Τα πρώτα και κύρια ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι, το πώς ευθύνονται οι κατασκευαστές και το πως οι προμηθευτές, αν για παράδειγμα ορισμένα εξαρτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων ευθύνονται για ελαττώματα, ατυχήματα ή ζημιές.

Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων απαιτεί τεράστιες αλλαγές στις υποδομές για την παροχή σημείων φόρτισης υψηλής τάσης σε σπίτια και δημόσιους χώρους. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να εξισορροπήσουν την αύξηση της ζήτησης  και τις κυβερνητικές πολιτικές, προκειμένου να διαχειριστούν την παραγωγή και να δημιουργήσουν βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού στο μέλλον.

Περιβάλλον

Νέες περιβαλλοντικές ανάγκες θα προκύψουν που θα ξεκινούν από την ανακύκλωση μπαταριών έως την υπεύθυνη προμήθεια των  πρώτων υλών.

Το νέομοντέλο κινδύνων

Δοκιμαστικοί έλεγχοι που διεξήχθησαν από το Κέντρο Τεχνολογίας Allianz (AZT) έδειξαν ότι τα εξαρτήματα υψηλής τάσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι προστατευμένα καλά και δεν θα επηρεαστούν στις περισσότερες συγκρούσεις.

Τα στατιστικά έδειξαν επίσης ότι τα ηλεκτρικά οχήματα είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε ατυχήματα σήμερα, αν και αυτό το συμπέρασμα βασίζεται στην τρέχουσα χρήση τους – διανύουν σχετικά μικρές αποστάσεις.

Πυρκαγιές

Ορισμένες πυρκαγιές που αφορούσαν  ηλεκτρικά οχήματα έχουν γραφτεί σε πρωτοσέλιδα τα τελευταία χρόνια, αν και  δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο πυρκαγιάς από τα συμβατικά οχήματα.

Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που παρουσιάζουν διαφορετικούς και μέχρι στιγμής απροσδιόριστους κινδύνους. Τα ελαττωματικά ηλεκτρικά οχήματα μπορεί να βραχυκυκλώσουν, οδηγώντας σε πυρκαγιά.  Οι μπαταρίες λιθίου ενδέχεται να καούν όταν υποστούν ζημιά, υπερφορτιστούν ή όταν υποβληθούν σε υψηλές θερμοκρασίες. Όταν καίγονται, οι μπαταρίες υψηλής τάσης μπορούν να παρουσιάσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, προκαλώντας υψηλότερες θερμοκρασίες και περαιτέρω καύση.

Ωστόσο, τα βελτιωμένα συστήματα ελέγχου της μπαταρίας και η τεχνολογία των κυττάρων έχουν καταστήσει τις μπαταρίες ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές.  Επίσης τα συστήματα διαχείρισης μπαταριών έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την υπερφόρτιση.

Τα συμπεράσματα της μελέτηςτης ΑΖΤ δείχνουν ότι η ζημιά που προκαλείται στα ηλεκτρικά οχήματα είναι, κατά μέσο όρο, πιο ακριβή από ό, τι για τα συμβατικά αυτοκίνητα.

Εάν η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί, η ζημιά οδηγείται σε ολική απώλεια, σε πολλές περιπτώσεις. Επιπλέον, η χαμηλή μέση ηλικία του οχήματος και το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να πάνε μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα επισκευής αυξάνουν το κόστος.

 

συνεχίζεται

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*