Σαρώνουν ασφαλιστικές θυγατρικές τραπεζών

της Ελενας Ερμείδου

Έξι τράπεζες, ασυνήθιστο για το Ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας έχουν θυγατρικές μεγάλες ασφαλιστικές. Το επιχειρηματικό μοντέλο του Bancassurance πριμοδοτεί τα έσοδα τους σώζοντας τες από τις παλίρροια της εποχής του κορωνοϊού. Ανθεί η κερδοφορία του Bancassurance, πλήττεται των τραπεζών.

Πρόκειται για τις Γαλλικές τράπεζες οι κατέχουν ισχυρά μερίδια αγοράς στον τομέα των ασφαλειών, σύμφωνα με ανάλυση της Moody’s. Οι ασφαλιστικές θυγατρικές τραπεζικών ομίλων κατέχουν το 50% της αγοράς ασφάλισης ζωής και το 15% της αγοράς Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C). Πωλούν το 45% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων στην Γαλλία το οποίο είναι πολύ υψηλότερο άλλων χωρών της Δυτικής Ευρώπης.

BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole και Credit Mutuel Alliance Federale είναι οι κυριότερες οι οποίες δια των ασφαλιστικών εργασιών θα στηρίξουν την κερδοφορία των τραπεζών από την κρίση του κορωνοϊού.

Οι κλάδοι Περιουσίας & Ατυχημάτων των θυγατρικών ασφαλιστικών των τραπεζών εισήλθαν στην κρίση με ισχυρούς δείκτες Solvency II, βοηθώντας τους να απορροφήσουν την πτώση των αξιών του ενεργητικού. Προσθέτως, δέχτηκαν περιορισμένο όγκο απαιτήσεων λόγω της ύφεσης στην οικονομία. Συνολικά γράφει η Moody’s η κερδοφορία του κλάδου θα παραμείνει ισχυρή.

Το μερίδιο κερδοφορίας των τραπεζών από ασφαλιστικές εργασίες θα συνεχίσει να αυξάνεται για τους επόμενους 12-18 μήνες. Οι Γαλλικοί τραπεζικοί όμιλοι σημείωσαν 17% κέρδη προ φόρων από ασφαλιστικές δραστηριότητες το 2019 έναντι 16,1% πέντε έτη νωρίτερα.

Οι τράπεζες κυριαρχούν στην Γαλλική ασφαλιστική αγορά

Ολο και περισσότερη κυριαρχία αποκτούν οι γαλλικοί τραπεζικοί όμιλοι στη γαλλική ασφαλιστική αγορά Eπωφελούνται από μεγάλες ασφαλιστικές δραστηριότητες παράλληλα με τις βασικές τους τραπεζικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν διαφοροποιημένα κέρδη, που προστατεύουν τις τράπεζες σε περιόδους κρίσης.

Οι έξι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι στη Γαλλία παρήγαγαν το 17% κέρδη προ φόρων από τις συνολικές ασφαλιστικές δραστηριότητες το 2019 και το 7% των εσόδων. Οι δύο μεγαλύτερες ασφαλιστικές οι τους από ασφαλιστικές δραστηριότητες το 2019 και 7% των εσόδων. Οι δύο μεγαλύτερες ασφαλιστές, η Credit Agricole Assurances, 37 δισεκ. ευρώ μεικτά ασφάλιστρα το 2019 και η BNP Paribas Cardif 32 δισ. ευρώ). Οι δύο αυτές ασφαλιστικές είναι σχεδόν τρεις φορές το μέγεθος των Societe Generale Assurances, Natixis Assurances (της BPCE) και Groupe des Assurances du Credit Mutuel. Η Suravenir και Suravenir Assurances της Credit Mutuel Arkea, είναι πολύ μικρότερες.

Το Bancassurance στην Γαλλία κατέχει δεσπόζουσα θέση στις ασφαλίσεις ζωής, αλλά και μερίδια στην αγορά υγείας, Περιουσίας & Ατυχημάτων. Οι τράπεζες έχουν ισχυρή θέση στην ασφαλιστική αγορά των 220 δισεκ. ευρώ στην Γαλλία. Παράγουν περίπου το 45% των ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής, περιουσίας και ατυχημάτων.

Γαλλία vs άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Το Bancassurance στην Γαλλία συλλέγει το 45% των ασφαλίστρων στο κλάδο ζωής και γενικών ασφαλίσεων, ποσοστό αρκετά υψηλότερο άλλων Δυτικών Ευρωπαϊκών χωρών. Στην Ιταλία το 22%, στην Ισπανία το 21% στην Γερμανία το 15% και στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις το 7%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*