Γιατί όχι στην Ελλάδα μία συμφωνία με το InsuResiliance Solution Fund

Της Ελενας Ερμείδου

Στα τέλη του 2019, η Europa Re υπέγραψε δύο μεγάλες συμφωνίες  για την Βόρεια Μακεδονία και την Σερβία με το InsuResiliance Solution Fund (ISF) το οποίο έχει δημιουργηθεί από την kfW, την Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης για λογαριασμό του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  Το εν λόγω fund παρέχει ρευστότητα σε περιόδους κρίσεων.  Σε περίοδο έκτακτης ανάγκης τα δύο κράτη θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ το καθένα.

Επενδύσεις με αποδόσεις και χαμηλο ρίσκο

Ο στόχος είναι να συνεισφέρει ενάντια στην κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας εργαλεία ασφάλισης σε χώρες των οποίων η οικονομία αναπτύσσεται, μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς επίσης και αυτόν των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα.

Το ISF επικεντρώνεται σε τρία σημεία: Στην ανάπτυξη νέων ασφαλιστικών προϊόντων που απευθύνονται στις κυβερνήσεις, στην εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές αλλά και σε ομάδες και σε επενδύσεις νέας τεχνολογίας υιοθετώντας δορυφορική τεχνολογία ή drones.

Ο κίνδυνος υπάρχει, και η Ελλάδα δεν εξαιρείται, η γνώση και εμπειρία υπάρχει, οι συζητήσεις γίνονται, οι στόχοι επαναλαμβάνονται, οι υποσχέσεις δίνονται, και όποιος βρίσκεται στην καρέκλα δεσμεύεται πάντα προσωπικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*