Τι μπορεί να φρενάρει τις πωλήσεις των unit linked

της Ελενας Ερμείδου

Οι αυξήσεις πωλήσεων των Unit-linked με ευέλικτες εγγυημένες αποδόσεις  βρίσκονται στο επίκεντρο των ασφαλιστών ζωής. Ωστόσο, τη μετατόπιση αυτή από τις κλασσικές ασφάλειες ζωής στις επενδύσεις συνδεδεμένες με προϊόντα ζωής, ή την τάση αυτή θα μπορούσε να τη φρενάρει  μία πιθανή αστάθεια στις αγορές εν μέσω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης της οικονομίας.

Ο μακροοικονομικός κίνδυνος  και τα οικονομικά σοκ αυξάνουν την πιθανότητα απομείωσης των κεφαλαίων των ασφαλιστικών, αναφέρει η Moody’s, τονίζοντας ότι στο σύνολο ο κλάδος με μέσο δείκτη Solvency II 200% έχει την ικανότητα να απορροφά τέτοια σοκ. Ωστόσο το πως θα αντιδράσει η κάθε ασφαλιστική σε ένα τέτοιο σενάριο διαφέρει προσθέτει.

Οι αποδόσεις επί των επενδύσεων είναι πολύ κοντά στα εγγυημένα επιτόκια τονίζει η Moody’s, συμπληρώνοντας πως πιθανές υποβαθμίσεις χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος θα επηρέαζαν αρνητικά τους δείκτες φερεγγυότητας των ασφαλιστών και την ικανότητα του κλάδου να απορροφά τις ζημίες.

Εκτός από τον οικονονομικό και επενδυτικό κίνδυνο, οι ασφαλιστικές είναι ευάλωτες και σε κοινωνικόυς κινδύνους όπως για παράδειγμα στις φιλικές προς τον καταναλωτή νομοθεσίες.  Αν αυξηθούν αυτού του είδους τα νομοθετήματα σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο θα περιοριστούν τα περιθώρια ευελιξίας των ασφαλιστικών

Ένας αυξανόμενος όγκος εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ΕΕ) θα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των περιθωρίων των ασφαλιστών, συχνά προωθώντας τον ανταγωνισμό. Παράδειγμα η διπλή τιμολόγηση στην ασφάλιση αυτοκινήτων και ακινήτω στο Ηνωμένο Βασίλειο και ρύθμιση στην αγορά ασφάλισης ενυπόθηκων δανείων στην Γαλλία.

Η EIOPA επίσης πρόσφατα έκανε λόγο για επιχειρηματικά μοντέλα σε κλάδους ταξιδιωτικής ασφάλισης που συνδυάζουν υψηλές προμήθειες με πολύ χαμηλές αναλογίες απαιτήσεων, προσφέροντας χείριστη αξία στα χρήματα που δίνουν οι καταναλωτές.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*