COVID-19: Επιτακτική Ανάγκη η Οικονομική Ασφάλεια των Εργαζομένων

Το 40% των επιχειρήσεων δε διαθέτει διαδικασίες υποστήριξης των εργαζομένων, σύμφωνα με τον Δημήτρη Καλούδη, Head, Employee Benefits (Ομαδικές Ασφαλίσεις) της MATRIX Brokers, της ηγετικής ελληνικής μεσιτικής εταιρίας – μέλος του Ομίλου Howden.  

Σε σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Howden αποκαλύφθηκε πως το 40% των επιχειρήσεων δε διαθέτει διαδικασίες υποστήριξης των εργαζομένων με οικονομικά προβλήματα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το συντριπτικό 96% των εργοδοτών ήταν πεπεισμένο ότι ένα ποσοστό του προσωπικού τους αντιμετώπιζε τέτοια σοβαρά ζητήματα. 

Οι εργαζόμενοι, σήμερα περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται να νιώθουν οικονομικά ασφαλείς, προσθέτει η Cheryl Brennan, Επικεφαλής του Corporate Consulting του τομέα Employee Benefits & Wellbeing της Howden. 

Είναι γεγονός ότι η ανησυχία που προκαλεί η οικονομική ανασφάλεια στους εργαζόμενους έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία και κατ’ επέκταση στην παραγωγικότητά τους. 

Σε περιόδους κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι ανησυχούν για την υγεία τους”, υπογραμμίζει η Cheryl Brennan “το επιπρόσθετο βάρος της οικονομικής ανασφάλειας, μπορεί να τους απορρυθμίσει πλήρως. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή είναι ουσιαστική η στήριξη από τον εργοδότη τους, στήριξη που πρέπει να εστιάζει στη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά και στο ευ ζην. Γίνεται επομένως προφανές ότι είναι αναγκαία η δυναμική προσέγγιση και των δύο αυτών σημαντικών παραμέτρων, με έμπρακτες ενέργειες, που διασφαλίζουν ότι το προσωπικό μιας επιχείρησης θα βγει αλώβητο από την παρούσα κρίση”. 

“Στην Ελλάδα, οι εργοδότες συνήθως συνδέουν την εξασφάλιση του ευ ζην των εργαζομένων μιας επιχείρησης αποκλειστικά με την αύξηση του μισθολογικού κόστους, δηλαδή με επιβάρυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, κάτι που είναι αβάσταχτο, ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τη κρίση”, αναφέρει ο Δημήτρης Καλούδης. 

Υπάρχουν, όμως, εναλλακτικές; Σύμφωνα με τον επικεφαλής των Ομαδικών Ασφαλίσεων της MATRIX Brokers, η παροχή στους εργαζόμενους προγραμμάτων ομαδικής ασφάλισης που εστιάζουν στην υγεία ή στη σύνταξη, όχι μόνον επηρεάζει ελάχιστα το μισθολογικό κόστος, αλλά αποτελεί και μέσο σημαντικής φορολογικής ελάφρυνσης. 

Παράλληλα, οι ασφαλιστικές εταιρίες έχουν ήδη εμπλουτίσει τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης με νέες παροχές πρόληψης και ευεξίας, συνδυάζοντας έτσι τις υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες με επιπλέον κίνητρα (πρόληψη, άθληση κ.ο.κ.) που στόχο έχουν να συμβάλλουν θετικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων.

“Ευτυχώς, σήμερα, πολλοί εργοδότες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τα οφέλη και την ανάγκη προσφοράς ομαδικής ασφάλισης στους εργαζόμενους, ως μίας έμμεσης αμοιβής, που ενισχύει παράλληλα το αίσθημα της ασφάλειας και αποφασίζουν είτε να διαθέσουν κονδύλια για τη παροχή της ή να τα αυξήσουν προκειμένου να βελτιώσουν τις παροχές”, καταλήγει ο Δημήτρης Καλούδης.  

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ REBA

Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων έρευνας, που διενεργήθηκε από την Reward & Employee Benefits Association (REBA), με αντικείμενο τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, η Cheryl Brennan υπογραμμίζει ότι μεγάλος αριθμός εργοδοτών προσανατολίζονται στο να προσφέρουν στήριξη στο προσωπικό τους, να ενισχύσουν δηλαδή τους εργαζόμενους, όχι μόνον σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ευ ζην. Οι πρωτοβουλίες αυτές προγραμματίζονται παράλληλα με σημαντικές αυξήσεις στην δαπάνη για ομαδικές και άλλου είδους ασφαλίσεις.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 62% των επιχειρήσεων παρείχε στους εργαζόμενους εκπαίδευση επί οικονομικών θεμάτων, το 31% χρηματοοικονομικές συμβουλές, ενώ αρκετοί είναι οι εργοδότες που είτε συζητούν είτε έχουν ήδη δημιουργήσει ένα ειδικό Ταμείο στήριξης για τα μέλη του προσωπικού τους που επλήγησαν σοβαρά από την πανδημία. 

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα είναι ότι το ένα τέταρτο των εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα έχει αυξήσει σημαντικά το κονδύλι που αφορά στο πρόγραμμα στήριξης των εργαζομένων, το ένα όγδοο (13%) έχει αυξήσει τη δαπάνη που αφορά στις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, πάντα για το προσωπικό της επιχείρησης, και ένα 8%, δηλαδή ο ένας στους δώδεκα εργοδότες, παρέχει, για πρώτη φορά, τέτοιου είδους υπηρεσίες. 

Όπως τονίζει η Cheryl Brennan “είναι πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που σήμερα αισθάνονται αποσταθεροποιημένοι. Κάποιοι ανησυχούν για το εισόδημά τους, άλλοι για το πως η κρίση θα επηρεάσει τις αποταμιεύσεις τους και τα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα. Η ίδια η έρευνα αποδεικνύει, ότι μέχρι και την πρόσφατη πανδημία οι εργοδότες έδιναν ελάχιστη σημασία στις αγωνίες, αλλά και στη εξασφάλιση συνθηκών ευημερίας για τους εργαζόμενους, κατάσταση που ελπίζουμε ότι, μετά τον COVID-19, θα αλλάξει προς το καλύτερο”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*