Εν καιρώ κορωνοϊού: Η ανταπόκριση της Υδρογείου Ασφαλιστικής

*από το νέο τεύχος του περιοδικού VOICE της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, οι ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού στον κόσμο και τη χώρα μας δημιούργησαν νέα δεδομένα, στα οποία κλήθηκε να ανταποκριθεί και η ασφαλιστική αγορά. Από την πλευρά της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική, παρακολουθώντας στενά και από την πρώτη στιγμή την πορεία του θέματος, προχώρησε έγκαιρα στη λήψη σειράς δραστικών μέτρων σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της.

Βασικοί στόχοι της Εταιρείας ήταν και παραμένουν η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων της και του ευρύτερου κοινού και η στήριξη της εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του ιού σε συνδυασμό με τη συνέχιση – στο 100% – της παροχής των υπηρεσιών της, με τρόπους που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες και τις αυξημέ- νες ανάγκες των πελατών και συνεργατών στην παρούσα συγκυρία.

Η στρατηγική της Εταιρείας κινήθηκε πάνω σε τέσσερις βασικούς άξονες:

-Την λήψη προληπτικών μέτρων για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους των γραφείων της σε όλη την Ελλάδα με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, σε εναρμόνιση με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

-Την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας και της εξ αποστάσεως εργασίας των εργαζομένων.

-Την αξιοποίηση και ενίσχυση των υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών, υπηρεσιών και εφαρμογών και τη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνεργατών.

-Την αναπροσαρμογή της επι κοινωνιακής στρατηγικής και εντατικοποίηση της ενημέρωσης προς εργαζομένους, συνεργάτες και πελάτες με περιεχόμεν προσαρμοσμένο στην εν εξελίξει κατάσταση.

Η Εταιρεία παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει να παρακολουθεί το θέμα στενά, διαμορφώνοντας ανάλογα τη στρατηγική και τις δράσεις της.

Αδιάλειπτη λειτουργία με προτεραιότητα στην υγεία: Η εφαρμογή του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας

*των Κώστα Αργυρόπουλου, Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Δεδομένων και Ευάγγελου Πασχάλη, Διευθυντή Μηχανογράφησης

Η επιχειρησιακή συνέχεια αναφέρεται στην προληπτική βελτίωσ της ανθεκτικότητας της Εταιρεία σε γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της.

Η ικανότητα να διαχειριστεί την διακοπή εργασιών που μπορεί να προκληθεί από συμβάντα όπως πανδημίες, φυσικές καταστροφές, τεχνολογικές αποτυχίες, κακόβουλες ενέργειες, κτλ, αποτελούν σενάρια των δοκιμαστικών ασκήσεω που διεξάγει η Υδρόγειος Ασφαλιστική σε ετήσια βάση. Η επιχειρησιακή συνέχεια διασφαλίζεται μέσααπό δοκιμασμένες μεθόδους που αξιολογούν την ετοιμότητα του προσωπικού, του τεχνολογικού εξοπλισμού και τις εναλλακτικές τοποθεσίες εργασίας για την αποκατάσταση και συνέχεια παροχής προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της εθνικής κινητοποίησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Covid-19 και με στόχο την αποτελεσματική προσαρμογή της Εταιρείας στις νέες συνθήκες των αναγκαίων περιοριστικών μέτρων της πολιτείας διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της, η Διοίκηση της Υδρογείου Ασφαλιστικής έθεσε σε εφαρμογή, ήδη από τις αρχές Μαρτίου, το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας με απομακρυσμένη εργασία του ανθρώπινου δυναμικού της.

Όσον αφορά τον σχεδιασμό της τεχνολογικής ανάκαμψης, η Διεύθυνση Μηχανογράφησης της Εταιρείας είχε ήδη προχωρήσει από το 2017 στη σταδιακή αντικατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τόσο στα Κεντρικά Γραφεία όσο και στα ανά την Ελλάδα υποκαταστήματα, με απομακρυσμένα τερματικά (Remote Terminals), και των απλών διακομιστών (File Servers), με διακομιστές απομακρυσμένης λειτουργίας(Remote Servers), οι οποίοι επιτρέπουν τη διασύνδεση των τερματικών με τη χρήση τοπικού δικτύου καλωδιακά (Local Area Network) ή με την χρήση δικτύου ευρείας περιοχής (Wide Area Network) με χρήση Internet/WiFi/4G.

Με τον τρόπο αυτό, η Εταιρεία ελαχιστοποιεί την εξάρτησή της από την ανάγκη αγοράς και συντήρησης φορητών υπολογιστών (laptop), με αποτέλεσμα και την μείωση των λειτουργικών της εξόδων.

Αξιοποιώντας τους πόρους και την προετοιμασία της στην παρούσα περίσταση της πανδημίας, η Εταιρεία ενεργοποίησε από τις 16 Μαρτίου την εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση των Remote PCs διατηρώντας στα γραφεία της έναν ελάχιστο αριθμό προσωπικού ασφαλείας, το οποίο εναλλάσσεται σε εβδομαδιαία βάση, και διασφαλίζοντας στο 100% τη λειτουργικότητά της και τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, μέσω ειδικού λογισμικού μεταφοράς τηλεφώνων διασφαλίζεται απόλυτα η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και η μεταφορά όλων των εσωτερικών τηλεφώνων στα κινητά ή τους υπολογιστές του εξ αποστάσεως ερ- γαζόμενου προσωπικού.

Κατά το ίδιο διάστημα, η ομάδα της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης παρέχει συνεχή υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, viber και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με τη χρήση της ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει η Εταιρεία (YdrogiosOnLine) για web και αντίστοιχη έκδοση για κινητά και tablet) οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές συνεχίζουν να διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιό τους και να εξυπηρετούν τους πελάτες τους ψηφιακά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενημέρωση για τις δυνατότητες ηλεκτρονικών συναλλαγών και άλλες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία στους πελάτες της.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*